Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Zbiórka makulatury w naszej szkole!

Samorząd Uczniowski SSP w Supraślu
zachęca do czynnego udziału w zbiórce makulatury w dniach:

od 7 do 11 marca 2019 r.

Kontener zamówiony przez Radę Rodziców
będzie  podstawiony obok hali sportowej.

Przypominamy o możliwości zdobycia  dodatkowych punktów z zachowania.

Wszystkie fundusze   zebrane podczas akcji przeznaczone będą na wsparcie działań Rady Rodziców

Samorząd Uczniowski

 

Rekrutacja do Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu


Zgłoszenie dziecka do klas I-III

Zgłoszenie dziecka do klas IV-VIII

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym dniu odbyły się dyktanda o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII. W rywalizacji udział wzięli wszyscy uczniowie klas IV- VIII SP i III gim.

MISTRZAMI zostali:

kl. IV – BARTOSZ MUSZYŃSKI
kl. V – ANNA CHOMCZYK
kl. VI – GABRIELA DREWNOWSKA
kl. VII – JAKUB BORKOWSKI
kl. VIII – PIOTR PRACZUK
kl. III gim. – MARTYNA CZABAN

W tym dniu w ortograficznych zmaganiach wzięli udział również rodzice.

MISTRZEM ORTOGRAFII został p. ARTUR OLECHNO.

Mistrzom serdecznie gratuluję. Wszystkim uczniom i rodzicom dziękuję za udział i zaangażowanie, paniom polonistkom za pomoc w przeprowadzeniu dyktand. Jednocześnie informuję, że uroczyste rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się podczas Święta Szkoły.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbyły się lekcje w bibliotece szkolnej prowadzone przez p. Ewę Mieleniewską nt. „Dziwny i niezwykły język polski”.

Dorota Ofman
Dyrekcja

clip_image004clip_image009clip_image008[1]clip_image011clip_image002

 

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kiedy myślę: Ojczyzna”

clip_image002

1. Cele konkursu:

• popularyzowanie i promowanie twórczości poetyckiej,
• zainteresowanie uczniów poezją patriotyczną,
• odkrywanie młodych talentów,
• integracja lokalna,
• włączanie się społeczności lokalnej w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości

2. Organizator:

Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu
Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu

3. Uczestnicy konkursu (uczeń lub uczennica z każdej klasy):

• klasy I-III SP
• klasy IV-VI
• klasy VII i VIII i III Gim.

4. Czas i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się 29 marca o godz. 10:00 w Domu Ludowym Supraślu. Zgłoszenia należy podać do 20 marca 2019 r. do organizatorów w SSP w Supraślu

5. Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu, składające się z 3-5 osób.

6. Komisja konkursowa( jury) oceniać będzie następujące kryteria:

•dobór repertuaru,
•dykcja,
•interpretacja,
•ogólne wrażenie artystyczne.

Postanowienia komisji są ostateczne.

7. Nagrody:

W każdej grupie wiekowej zostaną wyłonieni zwycięzcy I, II, III miejsca, którzy otrzymają nagrody książkowe.

Dorota Ofman
Joanna Muśko

 

Gry planszowe w kl V…poprawa logicznego myślenia

„Gry planszowe…” - kolejne spotkania w ramach innowacji w klasie Vc i Vd, pełne emocji już za nami. Przy wytężonej pracy umysłu, w radosnej atmosferze uczymy się budować wspólnotę klasy. Planszówki z których korzystają nasi uczniowie zawsze zmuszają do myślenia. Powszechnie wiadomo, że jeśli ułożymy plan działania gry, wtedy w naszym mózgu powstanie więcej połączeń nerwowych, a mózg będzie pracował jeszcze lepiej. Celowe zatem, układanie strategii gry jest świetnym i przyjemnym ćwiczeniem logicznego myślenia. Przekładając to na życie codzienne, logiczne myślenie pozwala nam właściwie ocenić sytuacje, podejmować trafne decyzje itd., dlatego cieszy fakt, że wydawałoby się już niemodne gry nadal są w cenie, a nasi uczniowie chętnie do nich powracają.

RB

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2019 (103)
  • 2018 (216)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)