Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Konkurs pt: ”Bombki i bombeczki…”

clip_image00261763819142clip_image00261763819142

 

Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu
im. Ferdynanda Mareckiego
zaprasza do udziału

w III edycji Międzyszkolnego Konkursu pt:
”Bombki i bombeczki…”

Cele konkursu:

· kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
· podtrzymywanie więzi rodzinnych poprzez wspólne tworzenie ozdób świątecznych,
· zachęcanie do spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny,
· eliminowanie negatywnych zachowań uczniów,
· wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu bez użycia komputera, smartfona, tabletu,
· rozwijanie twórczego myślenia,
· poznanie i utrwalenie nowych technik plastycznych i technicznych.

Warunki uczestnictwa

Konkurs polega na wykonaniu świątecznej pracy technicznej (np. bombka, stroik, ozdoba choinkowa).
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i gimnazjum z powiatu białostockiego i miasta Białystok, podzieleni na kategorie wiekowe:

· klasy I – III
· klasy IV – VI
· klasy VII – VIII szkoła podstawowa i III gimnazjum.

Technika, forma prac oraz wykorzystane materiały – dowolne.
Prace należy dostarczyć do dn. 14.12.2018 r. na adres organizatora Sportowa Szkoła Podstawowa im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu ul. Piłsudskiego 1.
Każda praca powinna posiadać dołączony opis: imię i nazwisko autora pracy, wiek, imię i nazwisko opiekuna, nazwę i adres placówki wraz z nr telefonu.

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Kryteria oceny prac:

Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych wymienionych wyżej.
Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, przy ocenie będzie brała pod uwagę: oryginalność, estetykę prac, nawiązanie do tradycji oraz stopień skomplikowania wykonanej pracy.

clip_image0056_thumb199880816Nagrody i wyróżnienia:

Nagrody i wyróżnienia przyzna komisja konkursowa, powołana przez organizatora.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dn. 18.12.2018 r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej w dniu 19.12.2018. Nagrodzone osoby zapraszamy na uroczystości wręczenia nagród, która odbędzie się w dniu 21.12.2018 r.

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele: Beata Jamiołkowska, Adriana Pieprzka, Anna Mojsak: (85) 718-30-16.

Organizatorzy

 

Finał Szlachetnej Paczki

 

W dniach 8-9 grudnia 2018 roku odbył się Finał Szlachetnej Paczki. Dzięki uprzejmości Dyrekcji, finał rejonu Supraśl - Sobolewo zorganizowaliśmy w naszej placówce. Projekt ma na celu wsparcie osób najbardziej potrzebujących. To szczególny czas ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Nauczyciele naszej szkoły aktywnie włączyli się w organizację tej akcji. Tutejsi restauratorzy zorganizowali darczyńcom poczęstunek. Dostarczaniem paczek zajęli się strażacy i młodzież naszej szkoły. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy włączyli się w ideę Szlachetnej Paczki.

Renata Kryńska
Ewa Mieleniewska
Joanna Bobryk

 

Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach

Dnia 1.12.2018 w Suwałkach został rozegrany Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Szachach. Nasza drużyna w składzie Iwo Karolczuk, Aleksander Jaroszewicz, Jakub Kruszewski oraz Kinga Budzisz zajęła zaszczytne IV m-ce. Indywidualnie na tzw. "Pierwszej Szachownicy" zwyciężył Iwo Karolczuk wygrywając wszystkie swoje partie.

Zawody te poprzedził Finał Igrzysk Dzieci Grupy Południowej, który odbył się w Perlejewie 24.11.2018 r. Zajęliśmy na tych zawodach I m-ce. Startowaliśmy w tym samym składzie.

Natomiast 2.12.2018 r. w Białymstoku odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w  Szachach. Drużyna w składzie Adrian Budzisz, Maciej Łapiński, Jakub Zajczyk oraz Anna Tarasiewicz zajęła VII m-ce. Tydzień wcześniej w Perlejewie drużyna w tym składzie zajęła II m-ce podczas Finału Igrzysk Grupy Południowej w Szachach.

Ogromne podziękowania należą się p. Andrzejowi Jurewiczowi, który przygotowywał nasze drużyny do zawodów.

Opracował: Cezary Wojna

 

PIERWSZY GMINNY PODWIECZOREK GIGANTÓW

 

Podwieczorek Gigantów” to nowatorski projekt wymyślony i opracowany przez nauczycieli pracujących w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu: panią Barbarę Moniuszko i panią Urszulę Arciszewską – nauczycielki języka polskiego oraz panią Dorotę Rusiłowicz – szkolnego pedagoga. Główną ideą projektu „Podwieczorek Gigantów” jest promocja wybitnych, utalentowanych uczniów i ich pasji, podkreślenie ich zasług w promocję szkoły, środowiska lokalnego oraz gminy. Ważnym celem projektu jest integracja i współpraca ludzi, organizacji, stowarzyszeń, urzędu i szkół działających na terenie gminy Supraśl.

Giganci to uczniowie szkół podstawowych znajdujących się w obrębie gminy Supraśl (Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach, Szkoły Podstawowej im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie oraz Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), którzy w danym roku szkolnym – poprzednim w stosunku do daty realizacji projektu – osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, sporcie, rozmaitych działaniach artystycznych na szczeblu powiatu, województwa czy Polski, reprezentowali tym samym szkoły, swoje lokalne społeczności a także gminę na zewnętrznych zawodach, konkursach czy turniejach. Dzięki swojej wytrwałej i ciężkiej pracy, zaangażowaniu w rozwój własnej osobowości Giganci są wzorem do naśladowania dla wielu młodych ludzi, motywują do stawiania i realizowania wysokich celów, propagują alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.

Więcej…

 

SZANOWNI RODZICE

Listy dzieci zakwalifikowanych na zajęcia w ramach projektu
„Pasja, edukacja, kompetencje – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci”
w roku szkolnym 2018/2019
znajdują się u nauczycieli prowadzących zajęcia lub w biurze projektu - gabinet wicedyrektora i piętro

Uczniowie którzy nie zakwalifikowali się na zajęcia w obecnym roku szkolnym zostali wpisani na listy rezerwowe.
Wezmą udział w zajęciach w przypadku rezygnacji uczniów z list podstawowych lub w grupach przewidzianych na rok szkolny 2019/2020.

W przypadku zajęć wokalno-muzycznych w roku szkolnym 2018/2019 zostanie utworzonych jeszcze osiem dodatkowych grup

Więcej informacji bezpośrednio w biurze projektu (gabinet wicedyrektora szkoły i piętro)

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)