Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

KIEDY MYŚLĘ: OJCZYZNA

29 marca punktualnie o 10.00 w pięknie udekorowanej sali Domu Ludowego w Supraślu odbyła się III edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kiedy myślę: Ojczyzna”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów poezją patriotyczną, odkrywanie młodych talentów, integracja lokalna, włączenie się społeczności naszej Gminy w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, to hołd złożony wielkim Polakom: Ferdynandowi Mareckiemu i Ryszardowi Kaczorowskiemu, patronom supraskiej szkoły. Konkurs Poezji Patriotycznej pięknie wpisuje się również w obchody 100-lecia naszej szkoły. Organizatorem konkursu jest Sportowa Szkoła Podstawowa im Ferdynanda Mareckiego, uczestnikami uczniowie z Supraśla, Ogrodniczek i Sobolewa. Prezentacje oceniało jury w składzie: p. Jadwiga Czyżewska- konsultant do spraw edukacji wczesnoszkolnej w CEN w Białymstoku, p. Elżbieta Suchocka - nauczyciel polonista w Liceum Plastycznym w Supraślu i p. Krzysztof Zemło - aktor, reżyser, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Łomży.

Oto wyniki konkursu:

Klasy I-III

I m. Weronika Sobolewska
II m. Karolina Pawluczuk
III m. Jakub Orzoł

Klasy IV- VI

I m. Bartosz Fidziukiewicz
II m. Kinga Jurgielewicz
III m. Szymon Piekarski

Klasy VII-VIII i III gim.

I m. Jakub Tylman
II m. Karolina Angielczyk
III m. Magda Kaczyńska

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, komisji i wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację konkursu. Słowa wdzięczności kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za ufundowanie nagród, pamiątek i pomoc w zorganizowaniu konkursu. Dziękujemy również Panu Rafałowi Dowgiertowi za ufundowanie dyplomów.

Kolejne zmagania za rok. Już teraz zapraszamy zainteresowanych.

Joanna Muśko
Dorota Ofman

 

Programowanie od podstaw

Programowanie od podstaw – to projekt nastawiony na rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3. W naszej szkole rozpoczął się w połowie listopada 2018 roku. Panie pracujące z uczniami na pierwszym etapie kształcenia (Joanna Bobryk, Iwona Lepionka, Joanna Muśko, Elżbieta Trochimowicz, Grażyna Wróblewska) wzięły udział w 36-godzinnym szkoleniu , które prowadzili trenerzy z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Bogate w wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie zaczęły ją wykorzystywać w swojej codziennej pracy z uczniami. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie sprzęt, ( tablety, maty do kodowania, roboty) w który na czas projektu została wyposażona szkoła.

15 marca 2019 r. odbyło się podsumowanie projektu. Był to wyjazd i zajęcia z trenerami na Politechnice Białostockiej

Joanna Muśko

 

II Nagroda na Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2019!

20 marca 2019 r. klasa I a uczestniczyła w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej prezentując przedstawienie pt. „Szewczyk Dratewka”.

Celem konkursu była promocja dorobku artystycznego teatrów dziecięcych, rozwijanie kreatywności scenicznej dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, integracja dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz wychowawców z różnych placówek oświatowych województwa podlaskiego, jak również wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw oraz twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru, a także nowatorskich form wyrazu artystycznego w teatrze amatorskim.

Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali na scenie Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku niezwykle barwne i pouczające przedstawienie, wykazali się przy tym wspaniałą grą aktorską. Pierwszoklasiści na Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2019 zdobyli II-gą Nagrodę !

I to jeszcze nie koniec sukcesów młodych aktorów. Jury postanowiło przyznać nagrodę indywidualną Oldze Szymczuk za rolę Czarownicy. BRAWO!

Grażyna Wróblewska

 

Dyżury nauczycieli

nauczycielW środę 27 marca 2019 r. w godzinach 16.00 – 17.00
odbędą się dyżury nauczycieli
Sportowej Szkoły Podstawowej  im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu.

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów!

 

Obrazek pochodzi ze strony www.gify.net

 

XVII Bieg Narciarski o Puchar Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu

Już po raz siedemnasty odbył się Puchar Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu w narciarstwie biegowym.

17.02.2019 r. dzięki uprzejmości Dyrekcji SP32 w Białymstoku, Podlaski Okręgowy Związek Narciarski, UKS “HUBAL” Białystok zawody zorganizowano i przeprowadzono na trasach sztucznie naśnieżonych w lesie "Pietrasze" w Białymstoku.

Przed rozpoczęciem zawodów Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu Pani Krystyna Roczniak wręczyła pamiątkowy puchar w ramach współpracy oraz w podziękowaniu dla Dyrektora SP32 w Białymstoku Pana Lecha Szargieja. Rywalizowano w poszczególnych dystansach na pętli liczącej około 1250 metrów stylem dowolnym.

Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Dziewczęta 2010-2011 Leszczyńska Maria PSP nr 1 Białystok / UKS “Hubal” Białystok
Chłopcy 2010-2011 Żmojda Antoni SP 42 Białystok / UKS “PUSZCZA”
Dziewczęta 2009 Borys Oliwia UKS Start Malawicze
Chłopcy 2009 Barszczewski - Bogucki Gabriel SP 32 Białystok / UKS “Hubal” Białystok
Dziewczęta 2008 Milewska Patrycja SP 32 Białystok / UKS “Hubal” Białystok
Chłopcy 2008 Leżanka Franciszek SP 32 Białystok / UKS “Hubal” Białystok
Dziewczęta 2007 Tarasiewicz Maria SSP Supraśl
Chłopcy 2007 Mielnicki Miłosz SP 32 Białystok / UKS “Hubal” Białystok
Dziewczęta 2006 Łowczecka Elżbieta UKS Start Malawicze
Chłopcy 2006 Jaroszewicz Aleksander SSP Supraśl
Dziewczęta 2005 Gierałtowska Anna SSP Supraśl
Chłopcy 2005 Gołąb Jakub SSP Supraśl
Dziewczęta 2004 Zajczyk Julia UKS Start Malawicze
Chłopcy 2004 Matoszko Szymon SSP Supraśl

WYNIKI

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali nagrody rzeczowe, pierwsza trójka medale oraz dyplomy za sześć pierwszych miejsc.

Dyrekcja SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu gratuluje wszystkim uczestnikom zawodów oraz dziękuje nauczycielom wychowania fizycznego naszej szkoły za organizację i przeprowadzenie imprezy.


Galeria zdjęć

Dyrekcja
Krystyna Roczniak
Ewa Bogdanowicz

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2019 (84)
  • 2018 (217)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)