Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Dobrzy ludzie są wśród nas …

To powiedzenie wciąż jest aktualne szczególnie, gdy doświadczamy na co dzień ludzkiej życzliwości. Tym razem uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z pomocy naukowych ufundowanych przez sponsora, który bezinteresownie i cichutko działa. Na zajęciach pozalekcyjnych możemy śmiało wędrować w nieznane… poznając najbliższe miasto Białystok. DZIĘKUJEMY, to jedyne słowo, które w tym miejscu kierujemy do osoby o wielkim sercu.

 

Aktywni uczniowie kl VI

W bieżącym roku szkolnym podjęłyśmy pracę metodą projektu, tym razem z uczniami klasy VIa i VIb. Taka praca pozwala na wykazanie się w niekonwencjonalny sposób wiedzą, umiejętnościami, kreatywnością i talentami przez twórcze, nowatorskie działanie. Dostarczenie przeżyć emocjonalnych i estetycznych pobudza uczniów do działania. Liczymy na twórczość własną uczniów, a także na zaciekawienie książką, literaturą przez działania literacko-teatralne i plastyczno techniczne. Urozmaicenie procesu kształcenia to kolejna szansa do zaktywizowania uczniów i twórczego wysiłku w szkole i w domu. Pierwsze spotkania są już za nami. Wszyscy uczniowie kl VI zaskoczyli nas/ kolejny raz/ swoją pomysłowością i aktywnością . Wierzymy, że tej twórczej, pozytywnej energii naszym uczniom wystarczy na długo…

Renata B. i Jolanta R.

 

Innowacyjne działanie w kl VI

W październiku uczniowie klasy VI a i VIb rozpoczęli realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego „Kawiarenki literackie szóstoklasisty”. Celem powyższego działania jest właściwe krzewienie piękna kultury języka polskiego, rozwijanie wrażliwości na różne formy ludzkich działań w sferze obejmującej przekaz literacki, plastyczny i muzyczny jak również wykorzystanie potencjału uczniów, ich pozytywnej energii i pomysłowości . We wtorek 31X 2017 ,odbyła się I część „ Kawiarenek „ na które zostali zaproszeni uczniowie kl IIIa , IIIb oraz IVd ,Vb szkoły podstawowej. W obecności pani wicedyrektor uczniowie klas szóstych zaprezentowali twórczość własną stosownie do pory roku. Symboliczny poczęstunek i herbatka /na wzór Kawiarenek dla dorosłych/ to pomysł również naszych uczniów, który sami przygotowali. Występy na forum, galeria prac uczniowskich, filmiki, refleksyjna muzyka ,a przede wszystkim wyjątkowa publiczność, to wszystko tworzyło niezwykły klimat. Na twarzach szóstoklasistów wyraźnie malowała się trema ale i radość… Nad całością czuwały :Renata B. i Jolanta R.

 

POWSTAŃCZA WARSZAWA SZLAKIEM BOHATERÓW „KAMIENI NA SZANIEC”

30 listopada punktualnie o godz. 6.30 42-osobowa grupa gimnazjalistów z klas: IIa, IIb i IIIa wyruszyła na długo oczekiwaną wycieczkę do Warszawy.

Naszym celem było poszerzenie informacji o działalności Szarych Szeregów w czasie II wojny światowej. Szczególnie skupiliśmy się na miejscach opisanych w książce Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Byliśmy na Powązkach Wojskowych. Z zadumą i szacunkiem stanęliśmy przy grobach Alka, Rudego i Zośki. Zapaliliśmy znicze. Następnie kroki swe skierowaliśmy na Pawiak. Obejrzeliśmy ekspozycje muzealne obrazujące ciężkie życie więźniów. Z uwagą wysłuchaliśmy grypsów z tamtych czasów. Nie ominęliśmy również Alei Szucha, gdzie był bestialsko przesłuchiwany i torturowany Janek Bytnar ps. Rudy. Nie zabrakło też opowieści przewodnika o „aferze kopernikowskiej” i słynnej akcji pod Arsenałem. Widzieliśmy Gimnazjum im. Stefana Batorego, w którym przed wojną uczyli się bohaterowie lektury. Chwilę odpoczynku mieliśmy w galerii „Złote Tarasy. A o godz. 17.00 byliśmy już w Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnicy przybliżyli nam powstańczą rzeczywistość. Około godz. 19.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wycieczka ta ma szczególną wymowę: uczy młodzież patriotyzmu, szacunku i miłości do własnego narodu, pokazuje trudne karty polskiej historii, o których nigdy nie wolno nam zapomnieć.

Wycieczkę zorganizowali wychowawcy: p. Dorota Ofman, p. Monika Trzeszczkowska, p. Wojciech Dudziński.

 

„Wszyscy wszystkim ślą życzenia…”

poczta-ruchomy-obrazek-0007Święta to szczególny czas składania życzeń. W dobie Internetu zanika tradycja przesyłania życzeń drogą pocztową. W związku z tym chcemy zorganizować konkurs plastyczno-językowy „Wszyscy wszystkim ślą życzenia…”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III naszej szkoły. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie kartki świątecznej z własnoręcznie wypisanymi życzeniami.

Kryteria oceny prac:
- pomysłowość (w wykonaniu kartki i zredagowaniu życzeń)
- samodzielność wykonania (życzenia powinny być napisane a nie wydrukowane)
- zgodność z tematem (Święta Bożego Narodzenia)
- estetyka pracy

Pocztówka nie powinna być większa niż format A3.

Termin składania prac: do 20 grudnia (sala 29).
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 22 grudnia.

Joanna Bobryk
Renata Kryńska

gif pochodzi ze strony www.gify.net

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2019 (73)
  • 2018 (217)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)