Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

„Magia Świąt” i „Choinka” na scenie w Domu Ludowym

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, na scenie w Domu Ludowym odbyły się artystyczne prezentacje uczniów klas Ia i Ib. Dzieci z klasy Ia przedstawiły spektakl słowno-muzyczny pt. „Magia Świąt”, który był finałem półrocznej realizacji innowacji pedagogicznej „Kurtyna w górę”.

Uczniowie klasy Ib poszukiwali odpowiedzi na pytanie, skąd wzięła się tradycja ubierania drzewka na Boże Narodzenie prezentując przedstawienie teatralne „Choinka”.

Obie prezentacje spotkały się z niezwykle entuzjastycznym odbiorem widowni, która wypełniła po brzegi Dom Ludowy.

Grażyna WróblewskaIMG_7774

 

Kolejny sukces „Góry Grosza”.

Tradycyjnie nasza szkoła wzięła udział w corocznej edycji akcji Góra Grosza. Wsparliśmy w ten sposób Towarzystwo Nasz Dom, organizujące ogólnopolską pomoc dla dzieci wychowujących się poza własną rodziną. W grudniu 2018 i pierwszym tygodniu stycznia 2019 r., przedstawiciele samorządu w każdy piątek (podczas godzin wychowawczych) odwiedzali uczniów w poszczególnych klasach. Do specjalnie oznakowanej skarbonki można było wrzucić monety o nominałach: 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy. Z pewnością z domów ubyło wiele „miedziaków”, a były również klasy, które wcześniej zadbały o ich pokaźną ilość. Liczenie groszy rozpoczęliśmy siłami Samorządu Uczniowskiego. A zakończyliśmy w pierwszym dniu ferii zimowych. Finałową pomoc zaoferowały dwie uczennice klasy III B gimnazjum: Julita Lange i Dominika Winkiewicz. Policzone monety o wskazanych nominałach zostały zapakowane do torebek, związane i dokładnie rozdzielone do dwóch kartonów. Łącznie nasza szkoła zebrała ok. 335 zł. Dwie paczki ważące około 9 kg trafiły na pocztę.

Samorząd Uczniowski SSP w Supraślu, składa serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom, którzy wsparli przeprowadzoną akcję. Cieszy też fakt, że kolejne działanie charytatywne w naszej szkole spotkało się z dużym oddźwiękiem. Że tak wielu uczniów, bezpośrednio zaangażowało się w pomoc. Dziękuje też przedstawicielom SU bezpośrednio pracującym przy prowadzeniu zbiórki.

Opiekun SU - M. Tołoczko

 

Akademia Liderów Społeczności Lokalnych "Od przeszłości do przyszłości"

Fundacja Otwarta Edukacja oraz Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Teatr Narwal zaprosili naszą szkołę do udziału w drugiej edycji projektu Akademia Liderów Społeczności Lokalnych "od przeszłości do przyszłości". Jego celem jest kształtowanie postaw lokalnego patriotyzmu wśród młodzieży w wieku 13-16 lat poprzez udział w kompleksowym programie z zakresu edukacji obywatelskiej. W projekcie bierze udział 6 zespołów (z naszej szkoły są to uczniowie klasy VII a i VII b) z województwa podlaskiego i realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019.Składa się z następujących modułów: 3 zjazdów szkoleniowych, pleneru filmowego w Gdańsku i konferencji podsumowującej. W trakcie przedsięwzięcia uczestnicy pod okiem eksperta stworzyli film o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski ostatnich stu lat po odzyskaniu niepodległości. Nabywają również kompetencje umożliwiające samodzielne przygotowanie projektu na rzecz społeczności lokalnej. Zakres szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnych;projektowanie działań na rzecz społeczności lokalnej; pozyskiwanie finansów na działania;wystąpienia publiczne;promocja projektu; kontakt z mediami;ewaluacja działań itd.

W toku trwania projektu nauczyciele/opiekunowie zespołu biorą udział w 46-godzinnym kursie certyfikowanym przez Instytut Tutoringu Szkolnego.

Dorota Rusiłowicz - koordynatorka projektu

 

Puchar Grupy Azoty - Puchar Bieszczad w narciarstwie biegowym

W dniach 12-13 stycznia  w Mucznem ( Bieszczady ) odbyły się pierwsze zawody z cyklu " Narodowego programu rozwoju biegów narciarskich" zaliczane do klasyfikacji Pucharu Polski . W zawodach tych uczestniczył uczeń Naszej szkoły Dawid Giba - klasa VIa. Pierwszego dnia na dystansie 1,7 km stylem klasycznym Dawid zajął 24 miejsce w kategorii junior D ( roczniki 2005-2006 ), a w swoim roczniku był 5. Drugiego dnia na dłuższym dystansie 2,5 km również stylem klasycznym Dawid zajął 20 miejsce w kategorii junior D, a w swoim roczniku był na bardzo dobrym 2 miejscu.

wyniki dzień I

wyniki dzień II

IMG_20190113_123040 IMG_20190113_123043

Krzysztof Giba

 

Krok do sukcesu kl. II b

W połowie grudnia uczniowie klasy II b wzięli udział w konkursie czytelniczym w ramach Ogólnopolskiej Stypendiady Wczesnoszkolnej zorganizowanej przez Firmę Edukacyjną „Orzeł”. Wszyscy musieli wykazać się niezwykłą pamięcią i znajomością książki „120 przygód Koziołka Matołka”. Gratulujemy odwagi i z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.

Nauczycielka kl II b - R.Kryńska

20181211_115659m20181211_115709m20181211_115720m20181211_115739m20181211_115804m

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)