Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Podziękowanie

Wśród wielu zmian w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej znalazło się wdrożenie programowania od klasy pierwszej. Jednym z narzędzi, które sprawdza się na początku takiej nauki i daje całe mnóstwo edukacyjnych możliwości jest mata, którą otrzymali moi uczniowie od Państwa Magdaleny i Rafała Dowgiertów. Serdecznie dziękujemy.

Joanna Muśko

 

25 powodów, dla których warto odwiedzić bibliotekę!

 

clip_image0021. Możesz czy­tać i wypożyczać książki – oczy­wi­ście za darmo!

2. Pobyt w biblio­tece, to zna­ko­mita ucieczka od codzien­no­ści i pogody za oknem.

3. Możesz prze­glą­dać gazety i cza­so­pi­sma, zarówno nowe, jak i archi­walne wydania.

4. Jest miło i spo­koj­nie, co daje czas na zebra­nie myśli.

5. Ide­alne miej­sce, by znaleźć odpowiedzi na ważne i mniej ważne pytania.

6. Czę­ste odwie­dziny w biblio­tece i czytanie są naj­lep­szym spo­so­bem posze­rze­nia słow­nic­twa

7. Możesz zagrać w gry plan­szowe, uło­żyć puzzle.

8. Możesz prze­nieść się do cza­sów dzieciństwa , wypożyczając książki z tamtych lat.

9. W biblio­tece przy­go­tu­jesz się do testów i egza­mi­nów.

10. Możesz skorzystać z pomocy, porady i inspiracji bibliotekarza.

11. Możesz rozwijać swoje hobby wypożyczając lub korzystając na miejscu z książek z różnych dziedzin

12. Biblio­teka to bez­pieczne miej­sce! Jest czę­ścią dzie­dzic­twa – praw­do­po­dob­nie cho­dzili tu twoi rodzice, a może nawet dziadkowie.

13. W biblio­tece dowie­sz się ciekawostek o two­jej oko­licy, jej histo­rii i spra­wach bieżących.

14. Biblio­teka może Ci pomóc w upra­wia­niu nie­mal każ­dego hobby, od foto­gra­fii, przez goto­wa­nie aż do nurkowania.

15. Przyjdź tu i zobacz nową wystawę (zmie­nia się kilka razy w semestrze).

16. Znajdź infor­ma­cję na temat wyda­rzeń i imprez miejskich.

17. Zaproponuj tytuły, które biblioteka powinna zakupić.

18. Weź udział w spotkaniu autorskim, koncercie lub innym wydarzeniu kulturalnym.

19. Skorzystaj na miejscu z książek popularnonaukowych, encyklopedii i słowników.

20. Poznaj kla­sykę w ory­gi­nale – w biblio­tece znaj­dziesz rów­nież książki obcojęzyczne.

21. Zapla­nuj waka­cje od Rzymu do Krymu – z pomocą atlasu i przewodników.

22. W biblio­tece dowiesz się, jak poskro­mić lwa, otrzeć kro­ko­dyle łzy i czy sójka rze­czy­wi­ście wybiera się za morze.

23. Zaj­rzyj do biblio­teki nie tylko od święta i odkryj naj­lep­sze prze­pisy na barszcz, pyszne pie­rogi i cia­sto droż­dżowe jak u babci.

24. Się­gnij gwiazd – z atla­sem nieba, horo­sko­pem lub bio­gra­fiami gwiazd Hollywood.

25. Dzięki biblio­tece masz szansę poko­nać prozę życia i odkryć w sobie duszę poety.

Jest książka – jest zabawa. Ale to już prze­cież wiesz !

E. Mieleniewska

 

Dni Języków Obcych

W dniach 25-29 września ponownie odbyły się w naszej szkole „DNI JĘZYKÓW OBCYCH”. Nauczyciele języków obcych przygotowali wiele atrakcji na ten czas. Wielu uczniów wzięło udział w zajęciach i konkursach zorganizowanych z tej okazji. Uczniowie klas 3 Szkoły Podstawowej poznali nazwy i flagi krajów Unii Europejskiej, brali udział w konkursie na plakat przedstawiający budynek będący znakiem rozpoznawczym Londynu – Big Ben. Autorami najlepszej pracy są Karol i Piotr Malinowscy z klasy 3c. Starsze klasy Szkoły Podstawowej wzięły udział w konkursie plastycznym na portret członka brytyjskiej rodziny królewskiej. W konkursie zwyciężył Szymon Nazar- uczeń klasy 4c, drugie miejsce zajęła Weronika Żelazko (klasa 5a) oraz praca, której autorkami były uczennice 4c: Patrycja Czaban, Ewa Kopeć i Wiktoria Kamińska. Miejsce trzecie – Rozalia Sołowiej, kl.4d. Uczniowie gimnazjum mieli możliwość napisania wiersza o królowej brytyjskiej Elżbiecie II. Powstało 19 utworów, z których najlepszy to wiersz autorstwa Justyny Giełażyn i Martyny Giełażyn (uczennice klasy3b Gim). Rozśpiewane uczennice klasy 5a spędziły miłe popołudnie na Karaoke, gdzie doskonaliły swoje wokalne umiejętności w języku angielskim.

Zachęcamy wszystkich do nauki języków od zaraz i przez całe życie!

Nauczyciele języków obcych Agata Wilczewska-Nieścierowicz, Jolanta Kulikowska, Joanna Matwiejczuk

 

Igrzyska Dzieci i Młodzieży Grupy Południowej w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Dnia 09.10.2017r w Supraślu odbyły się Igrzyska Dzieci i Młodzieży Grupy Południowej w sztafetowych biegach przełajowych przy niesprzyjającej pogodzie - ciągłe opady deszczu i temperaturze około 5 stopni C. W zawodach łącznie startowało 650 zawodników z pięciu powiatów.

Były to eliminacje do finałów wojewódzkich do których awansowały zespoły szkoły podstawowej dziewcząt i chłopców. Reprezentacje klas starszych zakończyły swoją rywalizację na etapie grupy.

Wyniki szkół podstawowych

http://www.pwszs.bialystok.pl/doc/poludniowa/ID_przelaje_sztaf.pdf

Wyniki klas VII – II i III gimnazjów

http://www.pwszs.bialystok.pl/doc/poludniowa/IMS_przelaje_sztaf.pdf

Redaktorzy

 

Są ludzie, o których nie wolno zapomnieć

clip_image00120.10. klasy IIa, IIb, IIIa gimnazjum wybrały się na wycieczkę do Białegostoku. Celem było obejrzenie filmu „Dwie korony”, a także integracja zespołów klasowych. „Dwie korony” to dokument fabularyzowany ukazujący nieznane dotąd powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbe, począwszy od jego dzieciństwa aż do heroicznej śmierci w obozie koncentracyjnym. clip_image003Uwagę zwracały zdjęcia zrealizowane w Japonii, Polsce i we Włoszech, a także znakomita obsada polskich aktorów. Film jest doskonałą okazją do dyskusji na języku polskim, godz. wychowawczej i religii o ludziach, którzy całe swe życie poświęcają innym.

Wychowawcy: Dorota Ofman, Monika Trzeszczkowska, Wojciech Dudziński

 

Nartorolki jesienią

W okresie jesiennym rozegranych zostało szereg zawodów na nartorolkach w kraju i naszym regionie. Poniżej wyniki naszych uczniów:

II Rolkowisko, II Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Sprintach na Nartorolkach - styl dowolny Warszawa-Wesoła, 09.09.2017

Wyniki kategorii M9 – 13 nasi uczniowie zajęli dwa pierwsze miejsca

1 Sienkiewicz Marcel Supraśl ZSS SUPRAŚL

2 Giba Dawid Supraśl ZSS SUPRAŚL

 

Ogólnopolskie Spotkania UKS-ów na nartorolkach w Marklowicach 23 -24. 09.2017

Zawody odbyły się jak co roku na śląsku w miejscowości Marklowice. Biegi rozgrywane były techniką dowolną.

W kategorii junior E Dawid Giba UKS Hubal Białystok, uplasował się na IV m w obu biegach.

http://marklowice.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=184:nartorolki-2017&Itemid=451&limitstart=39

 

Mistrzostwa Mazowsza w Biegach na Nartorolkach Siedlce 01.10.2017

Zawody odbyły się w Siedlcach, łącznie startowało 50 – ciu zawodników z Mazowsza i Podlasia.

W kategorii junior E - I m zajął uczeń klasy V a Giba Dawid

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGOW BIEGACH NA NARTOROLKACH Sokółka, 08.10.2017r.

Organizatorzy: Podlaski Okręgowy Związek Narciarski w Białymstoku, UKS "Orliki" w Starej Kamionce, UKS "Start" w Malawiczach Dolnych Współorganizatorzy: Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Sokółce, Urząd Miejski w Sokółce.

JUNIOR E (2006-2007)

1 m Dawid Giba

JUNIOR D (2004-2005)

3 Lebiedziński Dawid

4 Świtecki Filip

5 Sienkiewicz Adam

6 Sienkiewicz Michał

JUNIOR C (2002-2003)

5 Tarasiewicz Marek

6 Głowacki Jacek

8 Gruszewski Maciej

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej Grupy Południowej w Lidze Lekkoatletycznej

Dnia 03.10.2017 na stadionie MOSiR w Białymstoku odbyły się igrzyska młodzieży szkolnej grupy południowej w lidze lekkoatletycznej. Zawody zostały przeprowadzone podczas padającego deszczu i temperaturze powietrza 8°C.

Drużyna dziewcząt z wynikiem 958 pkt zajęła III m i uzyskała awans do finału wojewódzkiego, chłopcy z dorobkiem 878 pkt uplasowali się na V m.

Najlepsze wyniki uzyskali :

Weronika Wojna skok w dal - 5,01 m 141 pkt

Julia Racewicz 600 m - 01:49,90 100 pkt

Jacek Głowacki rzut oszczepem - 39,40 m 112 pkt

Redaktorzy

 

LEKCJA POLSKIEGO WEDŁUG TUWIMA. JULIANA TUWIMA-DZIEŃ NAUCZYCIELA

13 października 2017 roku jak co roku obchodziliśmy uroczyście święto wszystkich pracowników oświaty popularnie nazywane Dniem Nauczyciela. Zaprosiliśmy władze gminy, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przebywających na emeryturze oraz rodziców, by wspólnie z nami – nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi i uczniami świętować i dziękować.

Uroczysty apel rozpoczęliśmy od rozdania przepysznych ciasteczek i babeczek wykonanych przez uczniów klasy IVa i IIIa gimnazjum w związku z Dniem Dobrego Słowa, który przypadał akurat tego dnia. Następnie obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez p. B. Moniuszko i klasę Va. Uczniowie wcielili się w bohaterów wierszy Juliana Tuwima (największy aplauz zyskał Grześ oraz Murzynek Bambo) oraz w samego poetę i przenieśli widzów do szkoły Tuwima na nietypową lekcję polskiego. Po przedstawieniu nauczyciele w podzięce za trud nauczania i wychowania otrzymali gromkie brawa, piosenkę oraz pamiątkowe dzienniki zajęć lekcyjnych, które przygotował samorząd oraz uczniowie klas czwartych.

Kolejnym punktem programu było wręczenie przez panią dyrektor nagród zasłużonym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym oraz przemówienia i życzenia zaproszonych gości. Po zakończeniu uroczystego apelu uczniowie mogli wrócić do swoich domów, a pracownicy i goście – wypić kawę w szkolnej świetlicy.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji życzymy tylko dobrych i pięknych dni zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Barbara Moniuszko wraz z uczniami klasy Va

Tego samego dnia Pan Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla zaprosił całą szkolną społeczność na Drugą Galę z Okazji Dnia Edukacji Narodowej, na której odznaczył wyróżniających się nauczycieli z podległych placówek oświatowych. Ze Sportowej Szkoły Podstawowej Nagrody Burmistrza Supraśla otrzymały:

Pani Krystyna Roczniak – dyrektor

Pani Monika Trzeszczkowska – nauczyciel techniki i informatyki

Pani Dorota Ofman – nauczyciel języka polskiego

Pani Agnieszka Joszczyk-Nikitiuk – nauczyciel biologii

Administrator

 

Jesień w Puszczy Knyszyńskiej

W październiku klasa II a SSP w Supraślu realizowała blok tematyczny „ Jesień w lesie”. Dało to możliwość przeprowadzenia części zajęć poza szkołą. 18 października uczniowie udali się do siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Wzięli tam udział w zajęciach na temat drzewostanu, budowy drzewa oraz leśnej fauny. Pani prowadząca umiejętnie włączyła uczniów do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. Dzieci miały okazję do obejrzenia atrakcyjnych slajdów oraz do wykonania prac plastycznych, wysłuchania odgłosów ptaków leśnych i ożywionej wymiany zdań. Po zajęciach bogatsze o nową wiedzę oraz obdarowane kolorowankami i breloczkami, zadowolone wróciły do szkoły.

Iwona Lepionka

 

Zapowiedz zawodów

Serdecznie zapraszamy wszystkich na Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w Drużynowych Biegach Przełajowych, które odbędą się 27.11.2017 r. od godziny 10 na trasach biegowych Uroczyska "GLINKI"

Redaktorzy

 

Październikowy Dzień Dobrego Słowa

W ramach niedawno rozpoczętej, koleżeńskiej współpracy klasy IIIAG z klasą IVA zrodził się pomysł słodkiego poczęstunku w przypadający na 13 października Dzień Dobrego Słowa. Przedsięwzięcie nabrało rozmachu, kiedy okazało się, że zbiega się w czasie z uroczystą akademią z okazji Dnia Nauczyciela. Przygotowania ruszyły już na dwa tygodnie przed godziną zero. Uczniowie podzielili się między sobą obowiązkami –upieczeniem słodkich babeczek. Na jednej z lekcji wychowawczych obydwie klasy spotkały się, by wspólnie przygotować karteczki z dobrym słowem na charakterystycznym żółtym papierze. W dniu uroczystości uczniowie spotkali się ponownie. Wspólnie dekorowali przyniesione przysmaki bitą śmietaną i owocami, rozkładali poczęstunek na tacach. Wszystko upłynęło w miłej i koleżeńskiej atmosferze, pełnej współpracy pomiędzy starszymi i młodszymi kolegami.

Wierzymy, że to tylko od nas zależy smak każdego dnia!

Wychowawczynie

Urszula Głowacka i Monika Trzeszczkowska

 

Rajd klas IV

Dnia 29 września 2017 roku odbył się rajd klas 3.Przeszliśmy ze szkoły do parku, w którym odbył pierwsze konkurencje. Sprawdzian z matmy, slalom z jajkiem na łyżce, strzał do bramki kijem hokejowym. Następnie dotarliśmy do schodów przy klasztorze i tam uczestniczyliśmy w dwóch zadaniach. Rzucanie workiem i wybieranie cukierków. Pomaszerowaliśmy w kierunku plaży. Chłopcy ćwiczyli zaplatanie warkoczy, odbyły się pokazy karate i nauka podstawowych ciosów. A potem…ognisko, kiełbaski i fikołki na placu zabaw. Do szkoły wróciliśmy bardzo zadowoleni.

Dziękujemy naszym kolegom z klasy Va i ich wychowawczyni pani Ani za przygotowanie zadań, rodzicom klasy IV B za przygotowanie ogniska. Bawiliśmy się doskonale. Już planujemy następne wspólne wyjście. W imieniu wszystkich klas czwartych DZIĘKUJEMY.

klasa IVa

 

Innowacje pedagogiczne realizowane w r. szk. 2017/2018

Klub młodego odkrywcy – mgr Urszula Głowacka i mgr Dorota Rusiłowicz

Uczyć inaczej, czyli nowatorskie spojrzenie na lekturę “Kamienie na szaniec” – mgr Dorota Ofman

“Ortografia trudna to sztuka, lecz czasu na nią nie szkoda” – mgr Dorota Ofman

Rozszerzenie podstawy programowej z informatyki w gimnazjum “W świecie robotów” – mgr Monika Trzeszczkowska

Kawiarenki literackie szóstoklasisty – mgr Jolanta Rybij i mgr Renata Biskup

Z teatrem za pan brat – mgr Grażyna Wróblewska

Muzyka filmowa jako sposób porozumiewania się i wyrażania uczuć-koncert młodych talentów – mgr Urszula Arciszewska i mgr Dorota Rusiłowicz

Symulacje i animacje fizyczne w procesie dydaktycznym – mgr Dominika Dzięgielewska

Taniec polski jako element edukacji patriotycznej – mgr Elżbieta Trochimowicz

 

„TU TUWIM”

Img78A7023C16 października 2017 r. uczniowie klasy IV a na chwilę przenieśli się do krainy wypełnionej wierszami Juliana Tuwima, które bawią do łez, uczą i łączą pokolenia! Salę Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku wypełniła grupa niezwykłych aktorów – studentów III roku. Dzięki muzyce Piotra Nazaruka i pani reżyser Marii Żynel na długo w naszej pamięci pozostaną takie utwory jak: „ Ptasie radio!”, „Pstryk”, „W aeroplanie”. To był niezwykle energetyczny muzyczny spektakl

Urszula Głowacka

Urszula Arciszewska

 

Pasowanie na czytelnika

 

clip_image002W poniedziałek, 9 października, uczniowie klasy drugiej zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej. Gościem spotkania była pani dyrektor Ewa Bogdanowicz.

Młodszych kolegów, w tym szczególnym dniu, wspierali uczniowie z klasy drugiej Gimnazjum, którzy zadawali zagadki i przeczytali im wesołą książeczkę pt. „Awantura w alfabecie!”. Był czas na zwiedzanie wyremontowanej biblioteki, zapoznanie się z jej zbiorami, regulaminem, zasadami udostępniania księgozbioru. Uczniowie złożyli przyrzeczenie, że książki będą „czytać i szanować”, otrzymali karty biblioteczne i zakładki do książek. Najbardziej oczekiwanym momentem było pierwsze wypożyczenie książki.
Nawiązany został również kontakt z rodzicami, gdyż każdy z uczniów otrzymał list, który miał przekazać opiekunom.

Mam nadzieję, że od tej pory najmłodsi uczniowie będą często odwiedzali bibliotekę w celu poznawania nowych bohaterów książkowych oraz miłego i pożytecznego spędzania czasu.

Biblioteka szkolna zaprasza codziennie!

E. Mieleniewska

 

Zostań młodym ekologiem!

12 października uczniowie klasy III b gościli Panie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, które przeprowadziły prelekcję pod hasłem „ Zostań Młodym Ekologiem”. Jej celem było propagowanie właściwej i pożądanej postawy proekologicznej u dzieci, promowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ekologii, jak również motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz świadomego uczenia się i przygotowywania do odpowiedzialności za siebie i innych.

Najpierw dzieci obejrzały prezentację oraz wysłuchały ciekawej i pouczającej prelekcji na temat konieczności ochrony otaczającej nas przyrody. Następnie zostały podzielone na grupy i wzięły udział w konkursie, w którym mogły sprawdzić poziom swojej wiedzy w dziedzinie ekologii. Dzieci wykazały wysoki poziom przyswojonych wiadomości, w związku z czym każdy uczeń otrzymał dyplom i zaszczytny tytuł Młodego Ekologa oraz cenne nagrody.

Grażyna Wróblewska

 

Spotkanie z policjantem

28 września 2017r. uczniowie klas I – III mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z policjantem. Z panem Markiem Koronkiewicznem rozmawialiśmy o zasadach zachowania bezpieczeństwa podczas drogi do domu. Zwróciliśmy uwagę na różnego rodzaju zagrożenia i sposoby reagowania w takich sytuacjach. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie otrzymali opaski odblaskowe.

 

Uczniem być- to ważna sprawa

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły przygotowywali się do uroczystości Ślubowania od początku roku szkolnego pod kierunkiem wychowawczyń: pani Joanny Muśko i pani Renaty Kryńskiej. 10 października odświętnie ubrani, w pięknie udekorowanej sali, w obecności dyrekcji szkoły, rodziców, zaproszonych gości oraz kolegów i koleżanek z klas pierwszego etapu edukacji rozpoczęli swój program artystyczny. Wykonywali wiersze i piosenki przygotowywane specjalnie na tę okazję. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci poradziły sobie doskonale. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Po występie uroczyście ślubowali być koleżeńskim, nie zapominać o czarodziejskich słowach: proszę, przepraszam, dziękuję, sumiennie wykonywać zadania i obowiązki ucznia, troszczyć się o swoją klasę i szkołę, być zawsze uśmiechniętym i życzliwym dla wszystkich. Po złożonej na sztandar szkoły przysiędze, Pani Dyrektor Ewa Bogdanowicz pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia, poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem. Na zakończenie uroczystości, z rąk przewodniczącego Rady Rodziców pierwszaki otrzymały prezenty.

Po części oficjalnej w szkolnej świetlicy, odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Joanna Muśko

 

KLUB MŁODYCH ODKRYWCÓW

Dnia 30.09.2017 odbyły się pierwsze zajęcia dla klasy IV, które mają odbywać się cyklicznie raz w miesiącu w ramach zajęć dodatkowych.

Zajęcia mają na celu opanowanie umiejętności prowadzenia eksperymentów, zadawania pytań i wyciągania wniosków ma także szerszy wymiar integracji klasy. Dostarczają umiejętności uniwersalnych i ważnych w życiu społecznym. Kształtują w klubowiczach między innymi umiejętność pracy w grupie, rozwiązywania problemów, optymalnego zużywania materiałów i wykorzystania czasu, swobodę posługiwania się narzędziami, zdolność przyjmowania i wykorzystywania informacji oraz budowanie poczucia własnej wartości. Odkrywcy podchodzą do stojących przed nimi wyzwań z odwagą i determinacją. Na zajęciach kształtuje się postawy uczniów uważne i dociekliwe w stosunku do obiektów, przemian, z jakimi stykają się w swoim otoczeniu. Wzbudza się motywację do poznawania wiedzy chemicznej poprzez ukazanie jej użyteczności w życiu codziennym. Umożliwia uczniom poznawanie siebie, a także kierowanie rozwojem własnej osobowości, kształtowanie postaw społecznych.

Efekty naszych prac na zajęciach przedstawiamy na zamieszczonych poniżej zdjęciach. Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne zajęcia.

Prowadzący: pedagog Dorota Rusiłowicz i nauczyciel chemii i wychowania do życia w rodzinie Urszula Głowacka

 

Lekcja otwarta

Serdecznie zapraszam zainteresowanych Nauczycieli i Rodziców na zajęcia otwarte z klasą II a w bibliotece szkolnej pod hasłem: „Książka moim przyjacielem - pasowanie na czytelnika”.  Zajęcia odbędą się w poniedziałek,  9 października w godz. 8.05-9.50.

E. Mieleniewska

 

Regulamin konkursu poetyckiego na wiersz o dowolnej tematyce szkolnej „Szkoła i ja”

clip_image002

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu

2. Jego celem jest:

  • budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów,
  • doskonalenie umiejętności językowych,
  • rozwijanie uzdolnień literackich dzieci,
  • poszukiwanie nowych talentów.

 

3. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas I-III i IV-VII.

4. Z każdej grupy wiekowej szkoła może nadesłać maksymalnie po 5 prac.

5. Wydrukowany tekst wiersza ( na odwrocie podpisany: imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły i klasą autora) należy dostarczyć do biblioteki Sportowej Szkoły w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl, z dopiskiem : „Konkurs poetycki”

osobiście ( w godz. 8-14), listownie lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 25 października.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza.

7. Wiersz nie może być wcześniej publikowany.

8. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranego tekstu na szkolnej stronie internetowej.

9. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

10. Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany zainteresowanym i zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

11. Na laureatów czekają dyplomy i nagrody.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nauczyciel – bibliotekarz E. Mieleniewska

 

Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej powiatu białostockiego w sztafetowych biegach przełajowych

Dnia 27.09.2017 w Supraślu odbyły się igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej powiatu białostockiego w sztafetowych biegach przełajowych. Starowało 270 zawodników w 10 – cio osobowych zespołach.

W rywalizacji szkół podstawowych dziewczęta zajęły III a chłopcy IV miejsce.

W rywalizacji szkół gimnazjalnych dziewczęta zajęły II a chłopcy VI miejsce.

Wszystkie nasze zespoły awansowały do półfinału wojewódzkiego, który zostanie rozegrany na naszych trasach biegowych w poniedziałek 9 października.

Redaktorzy

 

Uroczyste Podsumowanie Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego 2016/2017

image image

W Białymstoku 22 września na stadionie lekkoatletycznym odbyło się podsumowanie wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego PWSZS.

Miło nam zakomunikować że w stawce 96 szkół podstawowych nasza szkoła zajęła IV m (755 pkt), w klasyfikacji łącznej dziewcząt i chłopców.

Nasze uczennice zajęły V m (421 pkt), chłopcy zajęli X m (337 pkt).

W gronie 164 gimnazjów nasi uczniowie zajęli IV m (866,5 pkt), w klasyfikacji łącznej dziewcząt i chłopców.

Dziewczęta zajęły IV m (445,5 pkt), chłopcy zajęli VI m (421 pkt).

Redaktorzy

 

NA DOBRY POCZĄTEK…

IMAG0102Pan Roman Gutek pomysłodawca Podlasie SlowFest umożliwił wszystkim uczniom naszej szkoły uczestnictwo w niezwykłym projekcie kulturalnym. Przez dwa tygodnie września mieliśmy możliwość obejrzenia kilku wartościowych, ambitnych filmów dla dzieci i młodzieży.

Przed każdą projekcją odbyło się spotkanie z panią Beatą Marciniak – edukatorką filmową. Multimedialna prelekcja pani Beaty poświęcona poszczególnym obrazom pozwoliła pokazać młodym odbiorcom sztuki filmowej na co warto zwrócić uwagę podczas seansu. Oto tytuły filmów, które wywarły na nas ogromne wrażenie wraz z krótkim komentarzem:

Ø SEKRETY WOJNY reż. Dennis Bots, Holandia 2014IMG_20170928_222109_01

Film poszukuje odpowiedzi na pytanie: Czy przyjaźń może ocalić w sytuacji doświadczenia przemocy? To nie jedyna myśl, która nasuwa się podczas oglądania tego niezwykłego obrazu. Wojna przedstawiona z perspektywy dzieci - pomysł nietuzinkowy. Piękne zdjęcia i poruszająca muzyka to niewątpliwe walory tego filmu!

Ø KROKODYLE Z PRZEDMIEŚCIA reż. Christian Ditter, Niemcy 2009 Czy wiecie, że niepełnosprawność to nie niesprawność i że nie warto pielęgnować uprzedzeń? Ale warto obejrzeć ten film!

IMG_20170928_222111_01Ø TWARDZIELE reż. Christian Lo, Norwegia 2013

Film ma proste przesłania: Reaguj przeciwko przemocy! Pielęgnuj przyjaźń! Oprócz warstwy wychowawczej znajdziecie w nim dobrze opowiedzianą historię!

Ø SEKRET ELEONORY reż. Dominique Monfery, Francja 2009 Animowana podróż do magicznego i bajkowego świata książek, gdzie znakomite postaci, znane każdemu małemu czytelnikowi ożywają, a czytanie staje się umiejętnością na wagę złota. Rodzina małego Nataniela dostaje w spadku po cioci Eleonorze…

Ø CAŁY TEN CUKIER reż. Damon Gameau, Australia 2014IMG_20170928_222113_01

Jak cukier wpływa na ludzki organizm? Jak to się stało, że zdominował naszą dietę i kulturę? Jakie są tego skutki dla naszych umysłów i ciał? Damon Gameau przeprowadził niezwykły eksperyment, żeby pokazać, w jaki sposób obecna w tytule substancja wpływa na człowieka.

Urszula Arciszewska

 

Lekcja patriotyzmu na Górze św. Anny

22 września delegacja uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w uroczystości poświęcenia nowego, 7 metrowego krzyża na zbiorowej mogile Powstańców Styczniowych przez metropolitę białostockiego arcybiskupa Tadeusza Wojdę.

clip_image002

W ten sposób rozpoczęto cykl wydarzeń związanych z przypadającą w 2018 roku setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Program tego dnia obejmował: udział w Mszy Świętej w kaplicy w Królowym Moście, poświęcenie krzyża i wspólną modlitwę za poległych, złożenie kwiatów na mogile powstańczej, zapalenie zniczy. Następnie posadzono pamiątkowy dąb, były przemówienia okolicznościowe i referaty zaproszonych gości, koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu chóru leśników i spacer ścieżką edukacyjną „Szlakiem Powstania Styczniowego” do wieży widokowej.
Organizatorem tej pięknej lekcji historii było Nadleśnictwo Żednia i Waliły, Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych oraz Parafia pw. Świętej Trójcy w Supraślu.

E. Mieleniewska

 

Rozstrzygnięcie konkursu "Ukwiecamy Gminę Supraśl"

Klasa II b zajęła I miejsce w gminnym konkursie "Ukwiecamy Gminę Supraśl"

nagroda dwudniowa wycieczka krajoznawcza

 

Oferta pracy na stanowisko sprzątaczki

OFERTA PRACY NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI

Supraśl, dnia 2017.09.27

 

Ogłoszenie nr 2/2017 o naborze na stanowisko sprzątaczki (czas określony)  0,50 etatu w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu

 

1. Funkcje podstawowe na stanowisku:

- Sprzątanie pomieszczeń w szkole ( sale dydaktyczne, korytarze, toalety)

- Utrzymanie  czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach  zgodniE z  wymogami higieny

- Pomoc w wydawaniu posiłków w stołówce szkolnej

-Sprzątanie i mycie naczyń po wydanych posiłkach w stołówce

- Prace porządkowe  na posesji szkoły

2. Wymagania niezbędne

-  Wykształcenie zawodowe

-  Badanie  sanitarno-epidemiologicznych (osoby pracującej w obrocie żywnością)

3. Wymagane dokumenty

-  Podanie

-  Kwestionariusz

-  Badanie sanitarno-epidemiologicznych (osoby pracującej w obrocie żywnością)

4. Termin i miejsce  składania dokumentów

Dokumenty należy składać w sekretariacie Sportowej Szkoły Podstawowa  im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu ul. Piłsudskiego1 w terminie do  2017.10.06 do godz.14.00 w nieprzekraczalnym terminie. Dokumenty dostarczone  do innego miejsca niż w/w nie jest równoznaczne ze złożeniem dokumentów w sposób skuteczny.

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w uzgodnionym indywidualnie terminie.

 

Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej

w  Supraślu

mgr  inż. Krystyna Lucyna Roczniak

 

Program CYFROWOBEZPIECZNI.PL – bezpieczna szkoła cyfrowa

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli materiałów nt. cyberzagrożeń w ramach programu CYFROWOBEZPIECZNI.PL. Nasza szkoła znalazła się wśród 35 szkół podstawowych oraz 19 gimnazjów z województwa podlaskiego zakwalifikowanych do udziału w tym programie.

Przebieg Dnia Bezpieczeństwa Cyfrowego w naszych szkołach:

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/szkoly/756-sportowa-szkola-podstawowa/cyberbezpieczenstwo-w-szkole/1262-sdbc-w-sportowej-szkole-podstawowej-w-supraslu

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/szkoly/757-gimnazjum-sportowe/cyberbezpieczenstwo-w-szkole/1263-sdbc-w-gimnazjum-sportowym-w-supraslu

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego "Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia"

 

szkolny mentor cyberbezpieczeństwa-Monika Trzeszczkowska

 

Wyniki Konkursu o Patronach

clip_image002

W maju uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie: „Ferdynand Marecki, Ryszard Kaczorowski-znani, niezapomniani- patroni naszej szkoły”. Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy o życiu i działalności patronów. Był również wspaniałą okazją do zaprezentowania uczniowskich umiejętności i talentów. Można było napisać pracę literacką, wykonać prezentację multimedialną lub pracę plastyczną dowolną techniką. Komisja konkursowa w składzie: p. Dorota Ofman, p. Marek Tołoczko, p. Wojciech Dudziński przyznała następujące miejsca i nagrody:

Kategoria literacka:

I m. Julia Hołownia kl. III a

II m. Pola Mieleniewska kl. IVa

III m. Natalia Mierowska kl. III a

Julia Maksimowicz kl. IV a

Kategoria plastyczna:

Kl. I-III SP

I m. Zofia Kirejczuk kl. III d

Aleksandra Miszczuk kl. III a

II m. Michał Łapiński kl. III d

Pola Salnikow kl. III a

III m. Oliwia Wojciechowska kl. III d

Kl. IV- VI

I m. Daria Maliszewska kl. VI b

II m. Julia Maksimowicz kl. V a

Kamila Joszczyk kl. V a

III m. Weronika Żelazko kl. IV a

Julia Żamojda kl. V a

Kl. I-III Gim.

I m. Agnieszka Dąbrowska kl. III b

II m. Helena Janowska kl. II a

III m. Anna Sobolewska kl. III a

Wyróżnienia:

Michał Bursa kl. III a

Patryk Charmuszko kl. III a

Julia Hołownia kl. III a

Weronika Tarasiewicz kl. III a

Zofia Prutis kl. III c

Hania Lenkiewicz kl. III a

Maria Fidziukiewicz kl. III a

Rozalia Makarewicz kl. III c

Gabriela Kawrygo kl. III c

Gabriela Dobreńczyk kl.III d

Aleksandra Kruszewska kl. III b Gim.

Anna Zajkowska kl.III b Gim.

Nagrody zostały ufundowane ze środków Rady Rodziców. Serdecznie dziękujemy! Zdjęcia z wystawy pokonkursowej dostępne są w relacji o święcie szkoły.

Organizatorzy

 

Plan lekcji 2017/2018 obowiązujący od poniedziałku 11.09

praca-w-toku-ruchomy-obrazek-0014Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018 widoczny w menu górnym jest planem obowiązującym od 11.09 (poniedziałek). Zakończyliśmy właśnie prace nad jego udoskonaleniem. Zalecamy, aby sprawdzić aktualność rozkładu dla swojej klasy/swojego dziecka.

Administrator

 

gif pochodzi ze strony www.gify.net

 

Stypendium im. Józefiny Zachert

Informujemy, iż do 15 września każdego roku można składać w Urzędzie Miejskim w Supraślu wnioski o przyznanie stypendium im. Józefiny Zachert. Więcej informacji znajduje się w tutaj oraz w zakładce dokumenty/stypendia w menu górnym.

 

Zajęcia z robotyki wkrótce w naszej szkole!

Już wkrótce uczniowie naszej szkoły będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć z robotyki i programowania w języku Scratch: uczniowie klas IIIg w ramach innowacji pedagogicznej z informatyki oraz uczniowie klasy VA w ramach podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie 30-sekundowego filmu, dzięki któremu szkoła wygrała grant w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego Fundacji Orange #SuperKoderzy. Czekamy z niecierpliwością na zamówione Lofi Roboty i startujemy!

Zajęcia poprowadzi Monika Trzeszczkowska-lider programu w szkole. Nasza szkoła była również gospodarzem szkolenia dla liderów programu, które odbyło się  28.08.2017 r.

Monika Trzeszczkowska

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu

Uczniów, Rodziców oraz Sympatyków szkoły zapraszamy serdecznie na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018, która odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek) około godz. 9.00. Tradycyjnie tego dnia w godzinach porannych odbędą się msze święte, po których społeczność szkolna spotka się z wychowawcami w klasach (sprawdzenie obecności, a następnie wychowawcy z uczniami przejdą na plac apelowy lub halę sportową (w zależności od pogody). Po apelu ogólnym uczniowie spotkają się ponownie w poszczególnych pracowniach ze swoimi wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy

 

Osiągnięcia klasy III a SP w roku szkolnym 2016/2017

puchar-ruchomy-obrazek-0012Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna

konkurs ortograficzny:

wyróżnienie - Julia Hołownia

konkurs czytelniczy:

wyróżnienie - Julia Hołownia, Witold Dwulit

Gminny Konkurs Ortograficzny:

I miejsce - Weronika Tarasiewicz

Gminny Konkurs Recytatorski „Idzie zima, będą święta”:

III miejsce - Piotr Żukowski

Finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Na skrzydłach przyjaźni”:

Philip Domaszewicz

Julia Hołownia

Hanna Lenkiewicz

Natalia Murawska

Pola Salnikow

Wojewódzki Konkurs Plastyczny organizowany przez Wszechnicę Podlaską:

wyróżnienie - Weronika Tarasiewicz

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zakładka do książki”:

III miejsce - Weronika Tarasiewicz

wych. Renata Kryńska

gif pochodzi ze strony www.gify.net

 
logo.png
Facebook
Kronika
 • 2018 (192)
 • 2017 (249)
 • 2016 (233)
 • 2015 (199)
 • 2014 (193)