Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Facebook

Projekt “Pasja, edukacja, kompetencje”

clip_image002

Gmina Supraśl otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Pasja, edukacja, kompetencje – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci”. Projekt jest realizowany bezpośrednio przez Sportową Szkołę Podstawową im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.08.2018r., koniec zaś zaplanowano na 31.05.2020 r.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, umiejętności uczenia się, kreatywności i przedsiębiorczości u 230 uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu - klas I-VIII oraz dwóch III oddziałów gimnazjalnych, poprzez realizację zajęć rozwijających, wyrównawczych, zajęć z zakresu przedsiębiorczości oraz doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

W ramach projektu założono realizację szeregu zajęć dodatkowych takich jak szachy, zajęcia przyrodnicze, zajęcia naukowo – techniczne, zajęcia językowe, zajęcia plastyczne, robotyka, zajęcia muzyczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki, przedsiębiorczość (dane zajęcia skierowane są do uczniów poszczególnych klas wskazanych dokładnie w regulaminie rekrutacji). Do realizacji zajęć zaplanowano zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych w tym doposażenie pracowni komputerowej, pracowni matematycznej oraz przyrodniczej.

Wartość projektu wynosi 500 000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa wynosi łącznie 475 000,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; Poddziałanie; 3.1.2.

UWAGA!
WSZELKIE DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ BEZPOŚREDNIO U WYCHOWAWCÓW KLAS

 

Dni Języków Obcych...

Czas mija, a nasze oczy cieszą piękne prace wykonane przez artystów z naszej szkoły.

Przypominamy zwycięzców:

konkurs: “Sklecę gdzie polecę”

Miejsce I
1. Domaszewicz Philip

Miejsce II
1. Reczulska Hanna 4c
Karpowicz Amelia 4c
2. Lebiedziński Dawid 7a
3. Bielińska Karolina 4a

Miejsce III
1. Brańko Martyna 8a
Lenkiewicz Paulina 8a
Romanowicz Wiktoria 8a
2. Mazurczyk Julia 4a
Miszczuk Agata 4a
3. Arciszewska Maria 5a
Wróblewska Julia 5a

konkurs: “Bajeczkę na karteczkę”

Najpiękniejsze prace:
1. Domaszewicz Karolina 1a
2. Puławski Aleksander 1b
3. Romanowska Hanna 1a
4. Klepacka Wiktoria 1b
5. Gawryluk Noelia 2a
6. Garstka Zofia 2b
7. Kożan Aleksander 3a

Gratulujemy jeszcze raz.
Dziękujemy Radzie Rodziców za piękne nagrody.
Spotykamy się w nowym roku szkolnym.

Organizatorzy

 

Liczy się pomysł …

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły, niezwykle kreatywni, poszukiwali ciekawych rozwiązań, by przedstawić piękno otaczającej nas przyrody w związku z poruszanym blokiem tematycznym na zajęciach religii. Inspiracją do twórczego działania była uważna obserwacja. Zajęcia na lekcji tego dnia można określić mianem „dobrej zabawy”. Cieszy fakt, wszyscy byli bardzo aktywni, a zajęcia podobały się uczniom, którzy przecież jeszcze nie tak dawno opuścili mury sąsiadującego ze szkołą przedszkola.

RB

 

Lekcja patriotyzmu

11 listopada br. to wyjątkowy czas dla wszystkich Polaków, również dla uczniów i pracowników naszej Szkoły. Wszyscy włączyliśmy się w uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. W szkole organizowane były różne zajęcia skupiające uczniów wokół powyższego wydarzenia. Najmłodsi uczniowie z kl I zapoznali się z historią tego święta, uczestniczyli w pogadankach tematycznych, celem których było kształtowanie postawy patriotycznej. Podczas zajęć uczniowie wykonali flagę o barwach narodowych i zanieśli ją z dumą do swego domu, by udekorować miejsca, a przede wszystkim podkreślić, jak ogromną wartością jest WOLNOŚĆ w której dziś możemy żyć.

RB

 

Pamięć, szacunek, hołd…

Listopadowe dni … z jednej strony szare, ponure, smutnawe… z drugiej obfitujące w Święta o niezwykłej wymowie. Po Uroczystości Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym, skupiliśmy się na intensywnych przygotowaniach do niezwykłej Uroczystości 100–rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie kl. VI wybrali się do miejsca upamiętniającego nieznanych żołnierzy poległych w obronie naszej Ojczyzny.
Postawiliśmy znicze pamięci… snując niezdarnie refleksje, szeptając ciche modlitwy. Chcieliśmy okazać WDZIĘCZNOŚĆ tym, dzięki którym możemy dziś żyć w wolnym kraju.

RB

20181106_14553620181106_14571220181106_145621

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2019 (8)
  • 2018 (215)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (199)
  • 2014 (194)