Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Ferdynandy 2008

Ferdynandy 2008

Prezentacja z nominowanymi w konkursie Ferdynandy 2008.

 

Dzień Dziecka

Image

Galeria zdjęć

W poniedziałkowy poranek wszystkie klasy 4-6 szkoły podstawowej i klasy 1-3 gimnazjum wyruszyły z mapami w ręku na Pieszy Rajd z okazji Dnia Dziecka. Po drodze każda z klas zdobywała punkty rozgrywając konkurencje sportowe lub rozwiązując zadania z ekologii i historii Supraśla. Wszystkie klasy spotkały się przy wspólnym ognisku na Dębowiku, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów zwycięskim klasom. Humory dopisywały również podczas drogi powrotnej, a po rajdzie zostały nam wspaniałe wspomnienia i piękna opalenizna.

 

Spacerkiem po Białymstoku z klasą IV c

Image

Galeria zdjęć

W piękny, słoneczny dzień 22 kwietnia klasa IV c zwiedzała najważniejsze zabytki Białegostoku. Wspólną wycieczkę z Panią Wychowawczynią rozpoczęliśmy od kościoła p.w. św. Rocha. Z kościelnych murów obejrzeliśmy trasę naszej dalszej wędrówki: ulicę Lipową, cerkiew p.w. św. Mikołaja, Ratusz i Kościół Farny. Na dłużej zatrzymaliśmy się w Pałacu Branickich, podziwiając odrestaurowaną salę balową i pałacową kaplicę. Białostockimi Plantami doszliśmy do Zwierzyńca. Naszą wycieczkę zakończyliśmy w ZOO.
Na najbliższej lekcji wychowawczej razem z Wychowawczynią przygotujemy mapę zwiedzanych zabytków: zaznaczymy trasę naszej wycieczki i opatrzymy ją wspólnymi zdjęciami. Jeśli jesteście ciekawi, co zobaczyliśmy w Białymstoku, szukajcie mapy na szkolnym korytarzu.
 

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Image

Galeria fotografii

16 kwietnia 2008 roku w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu  odbył się kolejny Gminny Konkurs Recytatorski  uczniów klas I – III pod hasłem:
„PIĘKNA  NASZA  POLSKA CAŁA”
Celem konkursu było:
• szerzenie kultury języka polskiego i piękna żywego słowa;
• promowanie piękna naszego kraju i otaczajacej nas przyrody;
• kształtowanie postaw patriotycznych;
• wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą o najwyższych walorach artystycznych;

W konkursie wzięło udział 18 uczniów ( 12 - SP w Supraślu, 6 – SP w Ogrodniczkach).
Ocenie podlegały: opanowanie pamięciowe, dykcja, modulacja głosu, tempo mówienia, ogólne wrażenie artystyczne i zgodność tematyki wierszy z hasłem przewodnim konkursu.
Uczestnicy konkursu byli oceniani w trzech kategoriach wiekowych.
Jury w składzie: v-ce dyrektor mgr Urszula Bach, dyrektor mgr Bożenna Chmielewska,mgr Dorota Rusiłowicz, mgr Ewa Mieleniewska wyłoniło następujących zwycięzców.

W kategorii klas I:
I miejsce – Adrianna Romanowicz
II miejsce – Wiktoria Gołębicka, Mateusz Babicz
III miejsce – Jakub Snarski
Wyróżnienie – Julia Tankiewicz, Rafał Łukasiak

W kategorii klas II:
I miejsce – Gabriela Lasota
II miejsce – Tomasz Hołownia
III miejsce – Paulina Świrydowicz
Wyróżnienie – Zuzanna Kozłowska, Tomasz Fiłonowicz, Michał Scendo

W kategorii klas III:
I miejsce – Marta Matejczuk
II miejsce – Joanna Górska
III miejsce – Patrycja Rusiłowicz, Liliana Śliżewska
Wyróżnienie – Edyta Abłażewicz, Julia Wirkowska

W oczekiwaniu na werdykt jury dzieci obejrzały spektakl teatralny pt.:
„ Trzy razy królewna, trzy razy smok”

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Komisję Zapobiegania Problemom Alkoholowym.

Supraśl, 16.04.2008
Organizator: mgr Iwona Lepionka

 

IVc w Fikolandzie

Image

Zdjęcia

W piątek, 14 marca klasa IVc razem z Wychowawczynią pojechała do białostockiego Fikolandu. Po godzinnej zabawie na zjeżdżalniach, galarecie i w basenie z piłkami odpoczęliśmy, jedząc pyszną pizzę. Zadowoleni z wyjazdu już planujemy kolejną wycieczkę.

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2019 (40)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)