Wydarzenia

Nasza Puszcza

W drugim półroczu roku szkolengo mamy przyjemność gościć w świetlicy p.Hannę Siekierską z Nadleśnictwa Supraśl.  Dzieci uczęszczające do świetlcy biorą udzaił w cyklu spotkań związanych z edukacją przyrodniczą. Tematem pierwszych zajęć było dokarmianie ptaków zimą. Uczniowie mieli okazję poznać ptaki zamieszkujące teren Puszczy Knyszyńkiej i odwiedzające nasze karmniki.   Na kolejnych zajęciach uczyliśmy się rozpoznawać tropy ssaków żyjących w naszej okolicy. Podumowaniem zajęć było zadanie polegające na  połączeniu tropów z ich właścicielami.  Wszyscy świetni się bawiliśmy i mamy apetyt na kolejne spotkania .

wychowawcy świetlicy

 

Opłaty za obiady

za miesiąc CZERWIEC 2019 r. należy opłacić do dnia 31.05.2019 r. do godz. 15.00

Wysokość całkowita opłaty za obiady (odliczając kwiecień) dla poszczególnych grup wynosi:
- uczniowie opłacający 12 dni x 2,45 zł = 29,40 zł
- pracownicy pedagodzy 12 dni x 4,52 zł = 54,24 zł


Wszelkie grupowe nieobecności na obiadach należy zgłaszać dzień wcześniej do godz. 10.00,
a pojedyncze nieobecności do godz. 14.30
.

Odliczenia będą dokonywane od dnia następnego.

Wpłaty za obiady należy dokonywać gotówką w Banku Spółdzielczym w Supraślu
lub przelewem na konto 92 8060 0004 0680 0127 2000 0020
do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłacane są obiady.

Trzy dni przed końcem miesiąca, uczniom korzystającym z obiadów,
wydawane będą przez Panie ze świetlicy kartki
z wysokością wpłaty za obiady na następny miesiąc.

 

Warsztaty wielkanocne

W dniach 15 -16 marca 2018 zapraszamy do świetlicy na plastyczne warsztaty wielkanocne.

Wykonane prace będą przekazane na kiermasz świąteczny organizowany przez Radę Rodziców.

image

wychowawcy świetlicy

 

Jesień w świetlicy

W naszej świetlicy dzieci spędzają czas biorąc udział w różnych zajęciach. Nawiązują nowe znajomości, uczestniczą w zabawach muzyczno-ruchowych, konstrukcyjnych, plastycznych, tematycznych, rozbudzając swoją wyobraźnię.  W świetlicy i na korytarzu możemy podziwiać wystawę prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. U nas nie ma czasu na nudę, każdy znajdzie coś dla siebie.

 

wychowawcy świetlicy

 

„Projektor” w świetlicy

W ramach stałej współpracy ze studenckim wolontariatem „Projektor” w świetlicy szkolnej odbyły  się zajęcia plastyczne, na których dzieci wykonywały pocztówki techniką quilling, kotyliony i kokardy narodowe z okazji Święta Niepodległości.

 

 

wychowawcy świetlicy

 
Więcej artykułów…
logo.png
Kronika
  • 2019 (103)
  • 2018 (216)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)