Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

„KRZYŻACY” HENRYKA SIENKIEWICZA W ROKU SIENKIEWICZOWSKIM

Rok 2016 jest Rokiem Sienkiewiczowskim, dlatego kl. IIa gimnazjum szczególnie przygotowała się do omówienia książki „Krzyżacy”. Pracę nad lekturą rozpoczęliśmy od prezentacji multimedialnej na temat życia i twórczości pisarza. Następnie uczniowie odbyli wirtualny spacer po Muzeum w Woli Okrzejskiej, miejscu urodzin Henryka Sienkiewicza. Młodzież wzięła też udział w konkursie „Jeden z dziesięciu” pt.”Czy dobrze znasz powieść „Krzyżacy”?”. Laureatem tych zmagań został Maciej Gruszewski, który wykazał się najlepszą znajomością treści lektury. Zwróciłam również uwagę na elementy kultury rycerskiej, które dotrwały do naszych czasów. Z satysfakcją patrzę, jak najpierw wchodzą do sali dziewczęta, a później chłopcy(rycerze, gentelmani) z IIa. Na podsumowanie wszystkich zajęć jeszcze raz przenieśliśmy się do średniowiecza, a to za sprawą projektów edukacyjnych, które uczniowie wykonali w domu. Projekt miał się przyczynić z jednej strony do bliższego poznania elementów świata przedstawionego powieści, z drugiej zaś do zainteresowania uczniów lekturą oraz średniowieczną kulturą. Prace młodzież wykonywała w 2-3-osobowych grupach, korzystając z moich propozycji lub własnych. „Wielki finał” zorganizowałam na dwóch jednostkach lekcyjnych. Uczniowie rozłożyli swoje prace, zapoznali się z tym, co zrobili ich koledzy. Pojawiły się plakaty, prezentacje multimedialne, a nawet byliśmy świadkami scenki obyczajów średniowiecznych z udziałem rycerzy polskich i Krzyżaków. Plakaty i prezentacje wzbogaciły pracownię polonistyczną. Mam nadzieję, że takie omówienie lektury będzie zachętą, aby sięgnąć po inne powieści historyczne Henryka Sienkiewicza i to nie tylko w Roku Sienkiewiczowskim. Dziękuję uczniom za ich zaangażowanie i zapał.

Dorota Ofman

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)