Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Dzieci listy piszą

Tegoroczny XVI Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”.

Miłosierdzie musi mieć oczy, aby dostrzec potrzebujących naszej pomocy. Miłosierdzie musi mieć nogi, aby iść do tych, którzy na naszą pomoc czekają. Miłosierdzie musi mieć ręce, aby pomóc i nic w zamian nie oczekiwać.

Wielu nauczycieli, uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej włączyło się do konkretnego działania. W naszej szkole rozpoczęliśmy akcję „Bądź Aniołem dla chorego dziecka” polegającą na pisaniu listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Odbyły się na lekcjach pogadanki na powyższy temat. Uczniowie gimnazjum wykonali przepiękne serce z płonących lampionów, aby zdjęcia dołączyć do wszystkich listów jako wyraz solidarności i wsparcia. Uczniowie klas V, VI i I gimnazjum do napisanych listów własnoręcznie przygotowali na zajęciach technicznych pod kierunkiem P. Moniki Trzeszczkowskiej drobne upominki, wyrazy pamięci o potrzebujących-filcowe serca na choinkę. Kolejny raz nasi uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej stanęli na wysokości zadania, nie pozostali obojętni na ludzkie cierpienie i smutek.

Dziękuję p. P. Nierodzikowi, p. J. Bobryk, R.Kryńskiej oraz P. J. Rybij.

RB

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (84)
  • 2018 (217)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)