Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

SUKCES ZESPOŁU TANECZNEGO „PODLASKIE PROMYKI” NA MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MŁODYCH TALENTÓW W BIAŁYMSTOKU

W dniu 03.11.2016r. zespół taneczny „Podlaskie promyki” wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodych Talentów „Polsha, Privet” organizowanym pod patronatem Burmistrza Supraśla, Fundacji Okno na Wschód oraz Szkoły Estradowej im. Anny German w Białymstoku. Uczestnikami festiwalu były dzieci i młodzież z Polski i Białorusi w wieku od 6 do 25 lat. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne w różnych kategoriach wiekowych pod wnikliwym okiem jury. W kategorii wiekowej do lat 12 zdobyliśmy srebrną nagrodę. Jest to bardzo wysoka lokata, biorąc pod uwagę to, że w tej kategorii występowało aż 12 zespołów. Jest to największy sukces tych tancerzy, którzy od czterech lat reprezentują naszą szkołę na różnych scenach. A są to:

1. Budzisz Kinga kl. IIIc

2. Lebiedziński Gabriel kl. IIIc

3. Mieleniewska Pola kl. IVa

4. Brajczewska Katarzyna kl. IVa

5. Bobko Wiktoria kl. IVb

6. Barszczewska Camilla kl. Va

7. Kożan Paulina kl. Va

8. Sienkiewicz Adam kl.Va

9. Janicki Miłosz kl. Va

10. Lebiedziński Dawid kl. Va

11. Budzisz Adrian kl. Va

12. Gołąb Jakub kl.Va

13. Antoniuk Grzegorz kl. Vb

14. Śmietańska Katarzyna kl.Vb

15. Borkowski Jakub kl.Vb

16. Prokop Natalia kl.Vb

Opiekun i instruktor zespołu: Elżbieta Trochimowicz

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (84)
  • 2018 (217)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)