Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

PAN TUWIM ROBI SHOW

Pan Tuwim Robi Show to tytuł projektu realizowanego w październiku przez klasę IVa i IVb, w ramach którego uczniowie obu klas poznali życie i twórczość jednego z ulubionych polskich poetów. Inspiracją i motywem przewodnim całego projektu były wiersze Tuwima śpiewane przez zespół rockowy.

Uczniowie przez cały miesiąc słuchali piosenek, czytali wiersze, uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. Wybrani uczniowie przygotowywali w grupach plakaty i ulotki promujące czytanie, gry planszowe i komputerowe, scenki rodzajowe, wywiady z bohaterami wierszy, układy taneczne, pokaz mody, recytację utworów poety, karaoke, ale przede wszystkich świetnie się bawili. Większość zadań uczniowie realizowali samodzielnie, po lekcjach, ucząc się jednocześnie współpracy w grupie, dzieląc między siebie obowiązki, integrując się i lepiej się poznając.

26 października 2016 roku pokazaliśmy zaproszonym rodzicom i nauczycielom efekty naszej miesięcznej pracy. Zmaganiom obu klas przypatrywało się jury w składzie: pani wicedyrektor Ewa Bogdanowicz, pani Justyna Piekarska – bibliotekarka. Młodzież z wielkim zaangażowaniem prezentowała przygotowane wcześniej scenki rodzajowe, przebrania, tańce i piosenki, wiersze i wywiady. Wszystkie występy nagradzane były gromkimi brawami, a jury zdecydowało, że obie klasy pięknie się prezentowały, więc obie wygrały.

Za pracę i zaangażowanie klasy i poszczególni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania. Po tej części uczniowie mogli pograć w gry planszowe przybliżające wiersze Tuwima, zjeść małe co nieco, a nawet potańczyć w rytm rockowych piosenek.

Pragnę w tym miejscu podziękować p. Urszuli Arciszewskiej, p. Ewie Mieleniewskiej, p. Justynie Piekarskiej, p. Urszuli Szypluk, rodzicom oraz wszystkim uczniom za emocje, radość, zaangażowanie, słowem – za przepiękne popołudnie z Julianem Tuwimem.

Barbara Moniuszko

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (103)
  • 2018 (216)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)