Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Narodowe Święto Niepodległości

imageCorocznie nasza społeczność szkolna w sposób szczególny czci narodowe święta i rocznice ważnych wydarzeń. W tym roku w dniu 10 listopada 2016 r. przeprowadzono uroczystą akademię z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nie zabrakło w dekoracji postaci marszałka Józefa Piłsudskiego i biało-czerwonych barw flagi narodowej. Ale pojawiły się również mapy II Rzeczpospolitej i Polski współczesnej. Hołd poległym żołnierzom frontów I wojny światowej i walk o niepodległość oddawał napis „Ceną była śmierć za wolności smak”. Poczty sztandarowe i odśpiewanie hymnu narodowego, wprowadziły odpowiedni nastrój. Szczególnie radosny sposób świętowania zaprezentowały najmłodsze dzieci klasy III A i II C szkoły podstawowej. Recytacje i piosenki z podkładem muzycznym spotkały się z entuzjastycznym odbiorem. Starsi uczniowie przypomnieli epizody historii czasów zaborów. Od powstań narodowych, przez starania o utrzymanie polskości i pracę organiczną. Datę 11 listopada 1918 roku uznajemy za jedną z najważniejszych w naszej historii, a obchodzenie kolejnych rocznic stało się tradycją współczesnych pokoleń. Ważnym punktem uroczystości był występ chóru szkolnego i reprezentacyjny polski taniec narodowy – polonez. Młodzi chórzyści i tancerze nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Obchody świąt narodowych, apele i akademie stały się nieodłączną częścią życia naszej szkoły. A niezwykle cieszy liczne grono uczniów zgłaszających się do bezpośredniego udziału w takich uroczystościach. Miłym akcentem na zakończenie były słowa podziękowania Pani Dyrektor Krystyny Roczniak. Przy licznie zebranej publiczności przekazano także informacje o najnowszych sukcesach naszych uczniów. I tak Zespół Taneczny „Podlaskie Promyki” zdobył II miejsce i srebrny medal w Międzynarodowym Festiwalu Młodych Talentów „PolshaPrivet”. Pani Dyrektor Ewa Bogdanowicz wręczyła dyplomy i puchary najlepszym zespołom klas I-III szkoły podstawowej w Konkursie Ortograficznym. Z kolei Pani Ewa Mieleniewska przekazała nagrody i dyplomy naszym uczniom za udział w powiatowym konkursie „Malowane pieśniami patriotycznymi”. Na zakończenie przypomniano program miejskich obchodów Święta Niepodległości przy Pomniku Orła Białego w Supraślu.

M. Tołoczko

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)