Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Akademia Liderów Społeczności Lokalnych

Kilku uczniów z naszej szkoły bierze udział w projekcie organizowanym przez „Fundacja Otwarta Edukacja” oraz „Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki. Teatr Narwal”.

Oprócz naszej szkoły biorą też w nim udział pięć innych szkół z Województwa Podlaskiego. Dokładniej uczniowie z Gródka, Czarnej Białostockiej, Wasilkowa, Kleszczel oraz Sobolewa.

Pierwszy zjazd ALSL miał miejsce w Barszczewie w dniach 21-24 sierpnia 2017 roku. W czasie jego trwania nasi uczniowie uczyli się nie tylko poprzez wykłady, ale również na zajęciach na świeżym powietrzu. Poznali podstawy działania w swojej społeczności lokalnej oraz jak powinien przebiegać projekt.

Drugi zjazd odbył się w dniach 22-24 września 2017 roku w Katowicach i Krakowie. Tam nasi uczniowie m.in. odwiedzili Dom Aniołów Stróżów*, Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM** oraz siedzibę Fundacji Polistrefa***.

Trzeci zjazd miał miejsce w... Supraślu! Tam uczniowie nauczyli się tworzenia projektu, poznali metody aktywizacji społeczności lokalnych oraz brali udział w happeningu i Debacie Oksfordzkiej.

Teraz przed naszymi uczniami najtrudniejsze zadanie. Do końca listopada muszą stworzyć i wykonać własny projekt dla społeczności lokalnej. Życzymy im powodzenia!

Po więcej informacji można sięgnąć na:

https://www.facebook.com/M%C5%82odzie%C5%84cza-Si%C5%82a-Akademia-Lider%C3%B3w-Spo%C5%82eczno%C5%9Bci-Lokalnych-454550904914465/

*(https://www.facebook.com/DomAniolowStrozow/ )

**(https://www.facebook.com/stowarzyszeniestrim/)

***(https://www.facebook.com/fundacja.polistrefa/?fref=mentions)

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)