Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Żegnaj, „Kopciuszku”

19 października w Domu Ludowym odbyła się ważna uroczystość- podsumowanie i zakończenie projektu teatralnego realizowanego w roku szkolnym 2016/2017 przez obecnych uczniów klasy III b SSP . Na uroczystość gościliśmy gości : Panią Dyrektor SSP- P. Ewę Bogdanowicz, uczniów wraz z rodzicami i wychowawczynią z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Studziankach oraz rodziców uczniów klasy trzeciej.

Celem projektu było zachęcenie dzieci do kontaktu z szeroko pojętą sztuką, która jest bardzo ważnym elementem w rozwoju emocjonalnym i społecznym każdego człowieka, a dzieciństwo jest okresem szczególnym, decydującym o rozwoju przyszłej osobowości człowieka.

Finałem projektu było przedstawienie teatralne zrealizowane w oparciu o ponadczasową baśń „ Kopciuszek”. Zaprezentowaliśmy je na Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku oraz na Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Melpomena 2017. Spektakl obejrzeli uczniowie naszej szkoły , jak również dzieci z Przedszkola Samorządowego w ramach obchodów Dni Patrona Jana Pawła II. Zmagania aktorskie zawsze spotkały się z miłym odbiorem i nagradzane gromkimi brawami.

I tym razem, na zakończenie projektu trzecioklasiści odegrali swoje role, jak profesjonaliści, o czym nie omieszkała powiedzieć w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor naszej szkoły. Gratulowała młodym artystom dotychczasowych osiągnięć i życzyła dalszych sukcesów.

Po doznaniach artystycznych, wszyscy goście delektowali się potrawami przygotowanymi przez mamy. Uczta, jak przystało na porę roku, przebiegała pod hasłem „ Dynia w roli głównej”.

Grażyna Wróblewska

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (84)
  • 2018 (217)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)