Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

LEKCJA POLSKIEGO WEDŁUG TUWIMA. JULIANA TUWIMA-DZIEŃ NAUCZYCIELA

13 października 2017 roku jak co roku obchodziliśmy uroczyście święto wszystkich pracowników oświaty popularnie nazywane Dniem Nauczyciela. Zaprosiliśmy władze gminy, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przebywających na emeryturze oraz rodziców, by wspólnie z nami – nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi i uczniami świętować i dziękować.

Uroczysty apel rozpoczęliśmy od rozdania przepysznych ciasteczek i babeczek wykonanych przez uczniów klasy IVa i IIIa gimnazjum w związku z Dniem Dobrego Słowa, który przypadał akurat tego dnia. Następnie obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez p. B. Moniuszko i klasę Va. Uczniowie wcielili się w bohaterów wierszy Juliana Tuwima (największy aplauz zyskał Grześ oraz Murzynek Bambo) oraz w samego poetę i przenieśli widzów do szkoły Tuwima na nietypową lekcję polskiego. Po przedstawieniu nauczyciele w podzięce za trud nauczania i wychowania otrzymali gromkie brawa, piosenkę oraz pamiątkowe dzienniki zajęć lekcyjnych, które przygotował samorząd oraz uczniowie klas czwartych.

Kolejnym punktem programu było wręczenie przez panią dyrektor nagród zasłużonym nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym oraz przemówienia i życzenia zaproszonych gości. Po zakończeniu uroczystego apelu uczniowie mogli wrócić do swoich domów, a pracownicy i goście – wypić kawę w szkolnej świetlicy.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji życzymy tylko dobrych i pięknych dni zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Barbara Moniuszko wraz z uczniami klasy Va

Tego samego dnia Pan Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla zaprosił całą szkolną społeczność na Drugą Galę z Okazji Dnia Edukacji Narodowej, na której odznaczył wyróżniających się nauczycieli z podległych placówek oświatowych. Ze Sportowej Szkoły Podstawowej Nagrody Burmistrza Supraśla otrzymały:

Pani Krystyna Roczniak – dyrektor

Pani Monika Trzeszczkowska – nauczyciel techniki i informatyki

Pani Dorota Ofman – nauczyciel języka polskiego

Pani Agnieszka Joszczyk-Nikitiuk – nauczyciel biologii

Administrator

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (84)
  • 2018 (217)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)