Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Uczniem być- to ważna sprawa

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły przygotowywali się do uroczystości Ślubowania od początku roku szkolnego pod kierunkiem wychowawczyń: pani Joanny Muśko i pani Renaty Kryńskiej. 10 października odświętnie ubrani, w pięknie udekorowanej sali, w obecności dyrekcji szkoły, rodziców, zaproszonych gości oraz kolegów i koleżanek z klas pierwszego etapu edukacji rozpoczęli swój program artystyczny. Wykonywali wiersze i piosenki przygotowywane specjalnie na tę okazję. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci poradziły sobie doskonale. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Po występie uroczyście ślubowali być koleżeńskim, nie zapominać o czarodziejskich słowach: proszę, przepraszam, dziękuję, sumiennie wykonywać zadania i obowiązki ucznia, troszczyć się o swoją klasę i szkołę, być zawsze uśmiechniętym i życzliwym dla wszystkich. Po złożonej na sztandar szkoły przysiędze, Pani Dyrektor Ewa Bogdanowicz pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia, poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem. Na zakończenie uroczystości, z rąk przewodniczącego Rady Rodziców pierwszaki otrzymały prezenty.

Po części oficjalnej w szkolnej świetlicy, odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Joanna Muśko

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (84)
  • 2018 (217)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)