Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ

Rok szkolny 2016/2017 poświęcony został czytelnictwu. O tym, że czytanie książek jest bardzo ważne dla rozwoju osobowościowego człowieka, nie trzeba nikogo przekonywać. Uczniowie klasy IIb gimnazjum również doskonale o tym wiedzą, dlatego chętnie wzięli udział w happeningu czytelniczym „Odjazdowy bibliotekarz”, który odbył się 20 czerwca 2017 r.

Wyruszyliśmy spod szkoły około godziny 10. Pani bibliotekarka Ewa Mieleniewska przygotowała na tę wyprawę zestaw niezwykłych, zaskakujących a nawet „kontrowersyjnych” książek dotyczących ważnych dla dzieci i młodzieży problemów. Wylosowani uczniowie mieli przygotować fragment książki i później go odczytać.

Po dotarciu na bulwary nad rzeką usiedliśmy wygodnie na trawie i rozpoczęliśmy czytanie. Wiele emocji wzbudziły książki o karmieniu piersią, potrzebach fizjologicznych czy zagubionej sztucznej szczęki. Uczniowie przekonali się, że książki to nie tylko podręczniki i lektury, ale także wesołe i przyjemne opowieści o zwykłych, codziennych czynnościach.

Na koniec młodzież bawiła się w ganianego, chlapała się w rzece, świetnie się przy tym bawiąc.

Barbara Moniuszko

Ewa Mieleniewska

Dorota Rusiłowicz

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (113)
  • 2018 (216)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)
  • 2014 (173)