Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Savoir-vivre dla każdego!

Zasady dobrego wychowania czyli savoir vivre na co dzie ä.Jak zachować się, gdy nauczyciel niechcący usłyszał brzydki dowcip albo gdy mama domaga się natychmiastowego tłumaczenia języka młodzieżowego na bardziej zrozumiały? Jak właściwie włączyć się do dyskusji czy bronić swoich racji? Jak się zachować, gdy obraziło się kolegę lub gdy ktoś Cię obraża? Co zrobić, gdy koledzy domagają się od Ciebie pieniędzy na alkohol czy każą Ci zrezygnować ze znajomych z podwórka? Te i inne zagadnienia zawarte były w wielkim teście savoir – vivre`u, do którego przystąpiło 45 uczniów z klas I i II gimnazjum w ramach programu naprawczego.

Z młodzieżą spotkałam się podczas godzin wychowawczych i rozmawiałam na temat zasad dobrze wychowanego młodego człowieka. Omówiłam też prezentację multimedialną przygotowaną przez p. Justynę Piekarską dotyczącą zasad uczniowskiego savoir – vivre`u. Po krótkiej dyskusji uczniowie wypełnili test, który stał się później podstawą do analizy sytuacji wychowawczej naszego gimnazjum.

Dziękuję p. Justynie Piekarskiej za przygotowanie prezentacji, paniom wychowawczyniom klas I i II za umożliwienie mi przeprowadzenie pogadanek na tak ważny dla naszej szkoły temat.

Barbara Moniuszko

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)