Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Śladami Alka, Rudego i Zośki…

Dzisiejszy świat potrzebuje autorytetów, wzorców osobowych godnych naśladowania, zwłaszcza młody człowiek, który często zadaje sobie pytanie o to, jakimi wartościami należy się kierować, by godnie przeżyć swoje życie.

Klasa IIb gimnazjum niedawno poznała niezwykłych młodych ludzi – ALKA, RUDEGO i ZOŚKĘ – o których odwadze, honorze i miłości do ojczyzny opowiada książka Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Uczniowie poznali osobowość, pasje i marzenia bohaterów a także ich zaangażowanie w walkę z niemieckim okupantem oraz realia życia w czasie wojny.

Po omówieniu lektury wybraliśmy się na wycieczkę do Warszawy, by zobaczyć miejsca związane z życiem i działalnością bohaterów „Kamieni”, poczuć atmosferę tamtych dni oraz przekonać się o prawdziwości wydarzeń i osób opisanych w powieści – dokumencie.

Naszą wędrówkę szlakiem Rudego, Alka i Zośki zaczęliśmy od złożenia hołdu i zapalenia zniczy na grobach bohaterów oraz autora „Kamieni” znajdujących się na Wojskowych Powązkach oraz w mauzoleum Żołnierzy Wyklętych. Zwiedziliśmy również Liceum im. Stefana Batorego, do którego przed wojną uczęszczali nasi bohaterowie. Tu usłyszeliśmy o wielu absolwentach „Batorego”, którzy tak jak Alek, Rudy i Zośka oddali swoje życie za wolność Polski, poznaliśmy dokładny, bardzo szczegółowy przebieg Akcji pod Arsenałem, podczas której przyjaciele odbili Rudego z rąk gestapowców, zobaczyliśmy jedną z pierwszych kotwic namalowanych w Warszawie przez Janka Bytnara.

Doświadczyliśmy wielu emocji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Warszawie mieszczącym się w dawnej siedzibie Gestapo w alei Szucha 25. Cele zbiorowe, tzw. tramwaje, w których ludzie czasem wiele godzin oczekiwali na przesłuchanie; radioodbiornik, za pomocą którego Niemcy zagłuszali krzyki więźniów torturowanych w czasie przesłuchań; zachowany pokój dyżurnego gestapowca z portretem Hitlera na ścianie oraz narzędziami służącymi do brutalnego przesłuchiwania więźniów oraz świadomość, że tu przesłuchiwany był również Rudy - nikogo nie pozostawiły obojętnym na ogrom bólu i cierpienia, jakich doświadczył nasz naród od Niemców podczas II wojny światowej.

Kolejnym, bardzo istotnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Muzeum Więzienia na Pawiaku, gdzie przetrzymywano aresztowanych i katowanych ludzi. Tu mogliśmy wysłuchać nagrań przerażających i wstrząsających grypsów, czyli listów pisanych przez więźniów do rodzin o tym, jak bardzo Niemcy znęcają się nad nimi, jak są głodni i nie wiedzą, co z nimi będzie. Bardzo wymowny i przejmujący jest również Pomnik Drzewa Pawiackiego, do którego przybite są tabliczki – klepsydry ofiar zamordowanych w tym więzieniu

Ostatnim, ale równie wielkim przeżyciem było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym poznaliśmy historię heroicznej walki warszawiaków o wolność i niepodległość.

Mam nadzieję, że dla moich uczniów była to pouczająca wycieczka, spotkanie z historią ludzi, których śmiało mogę nazwać autorytetem i wzorem do naśladowania. Życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili w swoim życiu kierować się wartościami, za które umarli Rudy, Alek i Zośka.

Barbara Moniuszko

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (84)
  • 2018 (217)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)