Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Akademie Katyńskie 2017 r.

10 kwietnia w naszej szkole zorganizowano uroczyste obchody 77 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Pamięć o naszych rodakach ofiarach zbrodni – ma szczególną wymowę. Przypominamy wówczas postać naszego patrona Ferdynanda Mareckiego - dyrektora szkoły w Supraślu, zamordowanego w 1940 roku w Katyniu. Scenariusze poszczególnych wystąpień dopasowano do różnych grup wiekowych. W tle tematycznej dekoracji najmłodsi uczniowie SP klas 1-3 zaprezentowali wiersze i pieśni patriotyczne. Była też okazja by zapoznać się z prezentacją pokazu slajdów pt. „Supraskie ofiary Katynia”. To przypomnienie życiorysów łącznie dziesięciu ofiar. Postaci te związane były z Supraślem. Klasy SP 4-6 obejrzały fragment filmu dokumentalnego. Uczniowie mieli okazję zapoznać się przebiegiem wydarzeń poprzedzających zbrodnię. Z kolei podkład muzyczny wykonany przez utalentowanych gimnazjalistów „Dziś idę walczyć - Mamo”, towarzyszył slajdom dokumentującym miejsca zbrodni. Podczas trzeciej tury akademii gościliśmy przedstawicieli władz państwowych i samorządowych: wojewodę podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego i burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego. Wcześniej złożyli hołd przy krypcie grobowej cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Arcybiskupa Mirona Chodakowskiego. Goście w wystąpieniach przypomnieli o realiach minionych lat PRL-u, gdzie prawdę skrzętnie zakłamywano. A dziś naszą powinnością jest nie tylko pamiętać, ale i oddać hołd pomordowanym w 1940 roku przez sowieckich oprawców. Donośnie zabrzmiały słowa pieśni uczniowskiego duetu: „Te czasy minęły, odeszły gdzieś w dal. Nie było nas wtedy, na świecie, Gdy nasi rodacy walczyli za kraj, Wierzyli że nam, będzie lepiej...” . Data 10 kwietnia poświęcona pamięci ofiar „Golgoty Wschodu” przypomina nam także rok 2010. W katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęła polska delegacja na uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, a także załoga samolotu. Wśród 96 osób z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim z małżonką, był Arcybiskup Miron Chodakowski, a także Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Honorowy Obywatel Supraśla. Od sześciu lat nasze Gimnazjum Sportowe nosi imię Ryszarda Kaczorowskiego. Delegacje szkół dokonały symbolicznego zapalenia zniczy przy tablicach pamiątkowych i dębach pamięci. Uczniom - uczestnikom akademii wspaniale zaangażowanym w ich przygotowanie oraz nauczycielom, serdeczne podziękowania złożyła pani dyrektor Krystyna Roczniak. Sprawny przebieg uroczystości możliwy był dzięki pracy zespołu nauczycieli w składzie: M. Tołoczko, R. Kryńska, J. Fidziukiewicz, J. Muśko, R. Biskup, W. Dudziński, H. Suchocki i innych pracowników szkoły.

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (84)
  • 2018 (217)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)