Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Kiedy myślę: Ojczyzna

W przededniu obchodzenia kolejnej rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej pod hasłem: „Kiedy myślę: Ojczyzna”. Był to nie tylko hołd złożony wielkim Polakom: Ferdynandowi Mareckiemu i Ryszardowi Kaczorowskiemu, ale również sprzyjająca okazja do integracji społeczności lokalnej, jak również zainteresowania uczniów poezją patriotyczną. W konkursie wzięło udział pięćdziesięciu uczniów z wszystkich etapów edukacji.
Zmagania uczniów z gminy Supraśl  oceniała Komisja Konkursowa: pani Ewa Mieleniewska-nauczyciel bibliotekarz, pani Urszula Gryszko-Kuźmin-wychowawca świetlicy, pani Aleksandra Karabowicz–uczennica klasy teatralnej w VII Liceum w Białymstoku. Przewodniczył jej dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu – pan Adam Jakuć.

Wyniki konkursu:

Klasy I –III Szkoła Podstawowa:

I m Maciej Tynkiewicz ( ZS w Sobolewie)

II m Martyna Scendo ( ZSS w Supraślu)

III m Maciej Mazur ( ZSS w Supraślu)

Klasy IV-VI

I m Magdalena Kaczyńska ( ZS w Sobolewie)

II m Oliwia Charubin ( ZS w Sobolewie)

III m Bartosz Fidziukiewicz ( ZSS w Supraślu)

Gimnazjum:

I m Jakub Tylman ( ZS w Sobolewie)

II m Helena Janowska ( ZSS w Supraślu)

III m Angelika Olszewska ( ZSS w Supraślu)

Nagrody ufundowane zostały ze środków funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Supraślu. Dekorację wykonali uczniowie klasy III c.

Wszystkim należą się serdeczne podziękowania i gratulacje!

Joanna Muśko

Dorota Ofman

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)