Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

Kinowe Spotkania Młodych

clip_image002[4]22 marca 2017r. klasy Ia, Ib, IIb gimnazjum wybrały się do Białegostoku na wycieczkę edukacyjną w ramach projektu „Kinowe Spotkania Młodych” organizowane przez firmę Krzywy Kadr. Spotkanie obejmowało prelekcję teatralno-filmową z motywami multimedialnymi. Wybrane wcześniej fragmenty filmowe opatrzone były grą aktorską oraz efektami muzycznymi i wizualnymi. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi młodego widza z aktorem uczniowie mieli szansę na poszerzenie wiedzy o filmie, kulturze oraz nowych technikach w kinematografii. clip_image002Poznali sylwetki osób tworzących film, dostrzegli celowe triki, środki i zabiegi filmowe, nauczyli się języka filmu. W czasie prezentacji szczególnie zwrócono uwagę na efekty specjalne i zabiegi komputerowe. Druga część spotkania to projekcja pełnometrażowego filmu produkcji amerykańskiej „Złodziejka książek”. Film został dostosowany do konkretnej kategorii wiekowej uczestników projektu. Dzięki temu spotkaniu uczniowie poszerzyli swą wiedzę na temat powstawania filmu. Razem z główną bohaterką „Złodziejki książek” przenieśli się w czasy II wojny światowej. Na lekcjach języka polskiego czy godziny wychowawczej film był okazją do rozmowy o tamtych trudnych dniach.

Opiekunami grupy byli wychowawcy: p. Barbara Moniuszko, p. Dorota Ofman, p. Wojciech Dudziński.

Dorota Ofman

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)