Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

„Kamienie na szaniec” długo pozostaną w naszej pamięci

W marcu 2017r. klasa IIa gimnazjum omawiała lekturę „Kamienie na szaniec” autorstwa Aleksandra Kamińskiego. Książka uczniom bardzo się spodobała. W trakcie dyskusji okazało się, że w klasie jest spora grupa harcerzy, a bohaterowie utworu: Alek, Rudy i Zośka nie są im obcy. Na koniec omawiania lektury trzy harcerki: dh Hela Janowska, dh Ola Kopeć i dh Agnieszka Popławska zaproponowały niecodzienną lekcję. Uczennice wystąpiły w pełnym umundurowaniu harcerskim. Przedstawiły, jak wyglądało harcerstwo podczas II wojny światowej. Pokazały, jak harcerstwo wygląda teraz . Zaprezentowały, wykorzystując prezentację multimedialną, swoją drużynę – 1DH im. Zawiszy Czarnego w Supraślu. Przypomniały obowiązujące prawo harcerskie oraz przytoczyły treść przyrzeczenia harcerskiego w okresie wojennym. Opowiedziały, jak działały organy władzy w harcerstwie w okresie wojennym, jakie pseudonimy nosiły oraz kto nimi dowodził. Harcerki opracowały też kartę pracy w formie krótkiego qizu, którą uczniowie wypełniali, pracując w grupach. Zwycięzców nagrodziły cukierkami. Lekcja zakończyła się wspólnym śpiewaniem piosenek harcerskich przy akompaniamencie gitary, na której grała Hela Janowska. Uczniowie zaśpiewali:” Szare Szeregi”, „Gdzie jesteście Rudy, Alku, Zośko?”, „Tak jak ptaki”. Lekcja ta była nie tylko wspaniałą , żywą lekcją historii, ale też wyrazem hołdu bohaterom „Kamieni na szaniec”.

Pod wpływem lektury kolejną lekcję historii poprowadził pasjonata Maciek Gruszewski, który zaprezentował sylwetki pilotów z Dywizjonu 303.Omówił dokonania Polaków w bitwie o Anglię. Zwrócił uwagę na sprzęt, jakim posługiwali się piloci, na bohaterską postawę lotników w czasie wojny. Zachęcił też do przeczytania książki „Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera. Cóż pozostało mi dodać? Bardzo się cieszę, że mogę pracować z takimi uczniami.

Dorota Ofman

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (103)
  • 2018 (216)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)