Uczestniczymy w:
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Szanowna/y Pani/Panie, Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Sportowej Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu(dalej SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu), Piłsudskiego 1, 16-030 Supraśl : 1.SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu, gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych. 2.Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. 3. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. 4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 6. SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób. 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie SSP im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel.: 85 7183016 To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Facebook

TRUDNA DECYZJA

Kilka słów o teatrze stworzonym przez uczniów kl. VI b

Praca nad spektaklem to wyjątkowa okazja do wielokierunkowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci i młodzieży. To wspaniała przygoda zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Sztuka, którą wybraliśmy skłoniła nas nie tylko do podsumowania tematyki związanej z omawianiem lektury autorstwa Lucy Maud Montgomery, ale także pozwoliła rodzicom powrócić wspomnieniami do książek z ich dzieciństwa (czy lektury łączą pokolenia?). I taki był nasz cel…

Wszystko w teatrze jest znakiem, a wyobraźnia pracuje… My uczymy się słuchać siebie nawzajem i budować więzi, jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Dzięki pracy nad projektem TRUDNA DECYZJA powstała nie tylko sztuka, ale także zaskakujące, ciekawe, o niezwykłej szacie graficznej gry planszowe. Po premierze zaproszeni goście mieli szansę zobaczyć, że dla wielu z nas gotowanie jest przyjemnością i pasją… Spotkanie zatytułowane „PODWIECZOREK u ANI” na długo zostanie w naszej pamięci. Dzięki pracy zespołu w składzie: uczniowie klasy VI b SSP, nauczyciel języka polskiego Urszula Arciszewska, pedagog wspierający p. Dorota Rusiłowicz i anioł stróż – wychowawczyni uczniów p. Halina Stasienko udało nam się STWORZYĆ TEATR…

Uczniowie kl. VI b SSP

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (84)
  • 2018 (217)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)