Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych

Podstawa prawna

Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2017 r. poz. 671) oraz  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59, 949) i Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.).

Regulamin klas sportowych ma na celu ustalenie zasad naboru i funkcjonowania klas sportowych oraz praw i obowiązków uczniów i rodziców dzieci zakwalifikowanych do tych klas.

Plik z regulaminem do pobrania

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (8)
  • 2018 (215)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (199)
  • 2014 (194)