Uczeń przeciążony nauką

Co mogą zrobić rodzice (opiekunowie) , aby dziecko uniknęło trudności w nauce *

Dbać o prawidłowe relacje dziecka z rówieśnikami. * Nie wyręczać dziecka w odrabianiu prac domowych. * Zapewnić dobre warunki do pracy i odrabiania lekcji. * Utrzymywać stały kontakt ze szkołą i wychowawcą: interesować się sprawami dziecka. * Rozwijać zainteresowania podopiecznego, uczyć samodzielności. * Stawiać wymagania dostosowane do możliwości nastolatka. * Zaspakajać potrzeby emocjonalne dziecka, zwłaszcza potrzebę bezpieczeństwa. Otaczać dziecko troskliwą opieką od najmłodszych lat. Interesować się tym, co robi, jak się uczy, jak odpoczywa.

Co może zrobić nauczyciel aby pomóc uczniowi w przezwyciężaniu trudności szkolnych *

Być w stałym kontakcie z rodzicami. * Organizować samopomoc koleżeńską. * Stosować ćwiczenia umożliwiające wdrożenie do systematycznej kontroli i koncentracji uwagi. * W pracy indywidualnej z uczniem stosować zasadę akceptacji i dobrego z nim kontaktu. * Przeprowadzić wywiad z rodzicami na temat umiejętności uczenia się i odpoczywania dziecka oraz wypracować wspólne stanowisko w stosunku do ucznia. * Indywidualizować pracę na lekcji i prowadzić ją metodami aktywnymi. * Przeprowadzić wnikliwą obserwację uczniów na początku roku szkolnego, a następnie kontynuować ją przez cały rok.

Zarówno rodzice, jak i nauczyciele mogą zapowiedz przemęczeniu dziecka poprzez

* Regularny sen nocny. * Zajęcia sprawiające zadowolenie i odprężenie. * Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. * Wykonywanie czynności odbiegających od pracy szkolnej. * Zapewnienie codziennego wypoczynku.

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (53)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)