Opłaty za obiady

OBIADY

za miesiąc STYCZEŃ 2019 r. należy opłacić do dnia 08.01.2019 r. do godz. 15.00

Wysokość całkowita opłaty za obiady (bez odpisów) dla poszczególnych grup wynosi:
- uczniowie opłacający 12 dni x 2,45 zł = 29,40 zł
- pracownicy pedagodzy 12 dni x 4,52 zł = 54,24 zł

Wszelkie grupowe nieobecności na obiadach należy zgłaszać dzień wcześniej do godz. 10.00, a pojedyncze nieobecności do godz. 14.30.

Odliczenia będą dokonywane od dnia następnego.

Wpłaty za obiady należy dokonywać gotówką w Banku Spółdzielczym w Supraślu lub przelewem na konto 92 8060 0004 0680 0127 2000 0020 do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłacane są obiady.

Trzy dni przed końcem miesiąca, uczniom korzystającym z obiadów wydawane będą przez Panie ze świetlicy kartki z wysokością wpłaty za obiady na następny miesiąc.

UWAGA: 7-go stycznia 2019 r. obiadu nie ma - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (8)
  • 2018 (215)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (199)
  • 2014 (194)