Opłaty za obiady

za miesiąc KWIECIEŃ 2019 r. należy opłacić do dnia 29.03.2019 r. do godz. 15.00

Wysokość całkowita opłaty za obiady (bez odpisów) dla poszczególnych grup wynosi:
- uczniowie opłacający 13 dni x 2,45 zł = 31,85 zł
- pracownicy pedagodzy 13 dni x 4,52 zł = 58,76


Wszelkie grupowe nieobecności na obiadach należy zgłaszać dzień wcześniej do godz. 10.00,
a pojedyncze nieobecności do godz. 14.30
.

Odliczenia będą dokonywane od dnia następnego.

Wpłaty za obiady należy dokonywać gotówką w Banku Spółdzielczym w Supraślu
lub przelewem na konto 92 8060 0004 0680 0127 2000 0020
do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłacane są obiady.

Trzy dni przed końcem miesiąca, uczniom korzystającym z obiadów,
wydawane będą przez Panie ze świetlicy kartki
z wysokością wpłaty za obiady na następny miesiąc


UWAGA: Obiadów nie będzie w dniach:

10-12.04.2019 r. - egzamin gimnazjalny
15-17.04.2019 r. - egzamin ośmioklasisty (obiady na zgłoszenie)
18-23.04.2019. r. - przerwa świąteczna
29.04.2019 r. - Święta Prawosławne
30.04.2019 r. - dodatkowy dzień wolny

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (53)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)