Opłaty za obiady

OBIADY

za miesiąc październik 2018 r.

należy opłacić do dnia 30.09.2018 r. do godz. 15.00

Wysokość całkowita opłaty za obiady (bez odpisów poszczególnych grup) wynosi:

- uczniowie opłacający 23 dni x 2,45 zł = 56,35 zł

- pracownicy pedagodzy 23 dni x 4,52 zł = 103,96 zł

Wszelkie grupowe nieobecności na obiadach należy zgłaszać dzień wcześniej do godz. 10.00, a pojedyncze nieobecności do godz. 14.30.

Odliczenia będą dokonywane od dnia następnego.

Wpłaty za obiady należy dokonywać gotówką w Banku Spółdzielczym w Supraślu lub przelewem na konto 92 8060 0004 0680 0127 2000 0020 do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłacane są obiady.

Trzy dni przed końcem miesiąca, osobom korzystającym z obiadów wydawane będą przez Panie ze świetlicy kartki z wysokością wpłaty za obiady na następny miesiąc.

 
logo.png
Facebook
Kronika
  • 2018 (177)
  • 2017 (249)
  • 2016 (234)
  • 2015 (200)
  • 2014 (195)
  • 2013 (131)