Gminny Konkurs „MISTRZ ORIGAMI”

1. Cele konkursu:

Ø propagowanie sztuki orgiami jako kreatywnego sposobu spędzania czasu wolnego

Ø rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży

Ø rozbudzanie twórczej ekspresji dzieci

Ø integracja środowiska lokalnego

2. Organizator:

Zespół Szkół Sportowych w Supraślu

3. Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum

4. Termin dostarczania prac:

Do 6 czerwca 2017 r. do koordynatora konkursu lub przesłać na adres ZSS w Supraślu.

Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, klasę.

5. Zasady konkursu:

Prace uczniów kl. IV-VI i gimnazjum będą oceniane w 2 kategoriach:

Ø orgiami przestrzenne, modułowe (mogą być prace grupowe - maksymalnie 3 osoby)

Ø orgiami płaskie (prace indywidualne)

Prace dla uczniów kl. I-III SP „Jak bezpiecznie spędzić wakacje?” – praca musi zawierać elementy wykonane techniką origami.

6. Jury powołane przez organizatora będzie oceniać:

Ø kreatywność

Ø estetykę wykonania

Ø atrakcyjność wizualną

7. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa prac:

Finał konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 9 czerwca 2017 r. podczas Święta Szkoły.

Mistrzowie w każdej kategorii – zdobywcy I, II, III miejsca, otrzymają nagrody,

pozostali uczestnicy – dyplomy.

Koordynator konkursu:

Halina Stasienko

clip_image002

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)