Gminny konkurs plastyczny „Najpiękniejsze Palmy Wielkanocne”

Cele konkursu:

- kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi

- rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności dzieci

- wspieranie twórczości dziecięcej

Zasady uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkół podstawowych w gminie Supraśl

- każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę

- palmy powinny być przestrzenne, wykonane dowolną techniką plastyczną

- praca powinna zawierać dane autora: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna

- prace prosimy nadsyłać do 12 kwietnia 2017r. na adres:

Zespół Szkół Sportowych w Supraślu

ul. J. Piłsudskiego 1

16-030 Supraśl

- rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 kwietnia 2017r.

Kryteria oceny:

Prace będą oceniane przez komisję konkursową, która będzie brała pod uwagę:

- estetykę wykonania

- kreatywność

- zgodność pracy z tematem

- samodzielność wykonania pracy

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w ustalonym przez organizatora terminie.

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu.

Renata Kryńska

Joanna Bobryk

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (53)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)