Konkurs gminny recytatorski

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kiedy myślę: Ojczyzna”

1. Cele konkursu:

 • popularyzowanie i promowanie twórczości poetyckiej,

 • zainteresowanie uczniów poezją patriotyczną,

 • odkrywanie młodych talentów,

 • integracja lokalna,

 • włączenie się społeczności lokalnej w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

2. Organizator: Zespół Szkół Sportowych w Supraślu

3. Uczestnicy konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty. Odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

 • Kl. I-III SP

 • Kl. IV-VI SP

 • Kl. I-III Gim

do dwóch osób z klasy

4. Czas i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w ZSS w Supraślu.

Pisemne zgłoszenia (karta zgłoszenia-do pobrania tutaj) należy przesłać do 31 marca 2017 na adres:

ZSS w Supraślu ul. Piłsudskiego 1.

5. Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatora konkursu, składające się z 3-5 osób.

6. Komisja konkursowa (jury) oceniać będzie następujące kryteria:

 • dobór repertuaru,

 • dykcja,

 • interpretacja,

 • ogólne wrażenie artystyczne.

Postanowienia komisji są ostateczne.

7. Nagrody:

W każdej grupie wiekowej zostaną wyłonieni zwycięzcy I, II, III miejsca, którzy otrzymają nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Dorota Ofman

Joanna Muśko

 
logo.png
Kronika
 • 2019 (53)
 • 2018 (218)
 • 2017 (252)
 • 2016 (233)
 • 2015 (200)
 • 2014 (194)