Świąteczny konkurs “Bombki i bombeczki…” II edycja

bombka-choinkowa-ruchomy-obrazek-0094

Regulamin konkursu świątecznego „Bombki i bombeczki…”

1. POSTANOWIENI OGÓLNE

1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą "Bombki i bombeczki…" (zwanego dalej „Konkursem”) jest

Zespół Szkół Sportowych w Supraślu: 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 1, www.suprasl-zss.internetdsl.pl tel. 85 718-30-16 (zwany dalej „Organizatorem”)

1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanych dalej „Regulaminem”)
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu, na stronie internetowej szkoły www.suprasl-zss.internetdsl.pl (menu główne/konkursy) oraz szkolnym Facebook'u - www.facebook.com/zss.suprasl

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum z powiatu białostockiego
i miasta Białegostoku.

1.5. Konkurs oceniany będzie przez jury w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria –klasy I-III szkoły podstawowej

II kategoria –klasy IV-VI szkoły podstawowej

III kategoria –klasy I-III gimnazjum

1.6. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej. Nagrodami dla laureatów Konkursu we wszystkich kategoriach będą nagrody rzeczowe.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Wykonane prace należy dostarczyć do siedziby Zespołu Szkół Sportowych (do sekretariatu lub świetlicy szkolnej) w Supraślu do dnia 16.12.2016 r.

2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 25.11.2016 r. do 16.12.2016 r.

2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone 20.12.2016 r. na stronie internetowej szkoły.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Konkurs polegać będzie na wykonaniu ozdoby choinkowej własnego projektu dowolną techniką.

3.2. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę prac, nawiązanie do tradycji oraz stopień skomplikowania wykonanej pracy.

3.3. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę.

3.4. Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem, nazwiskiem, wiekiem, adresem szkoły oraz kontaktem.

3.5. W przypadku nie dołączenia danych praca nie będzie oceniana przez jury.

3.6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu lub email, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

3.7. Prawa autorskie do prac wykonanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora prac zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3, przez jury Organizatora.

4.2. Wszyscy Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej oraz wręczeniu nagród. Uroczystość wręczenia nastąpi podczas akademii Bożonarodzeniowej w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu w dniu 22.12.2016 r. Godzina uroczystości zostanie podana w późniejszym terminie.

4.3. Organizator zastrzega, że prace biorące udział w konkursie stają się jego własnością.

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (103)
  • 2018 (216)
  • 2017 (252)
  • 2016 (232)
  • 2015 (199)
  • 2014 (192)