KONKURS PLASTYCZNY „ZAWÓD STRAŻAK”

KONKURS PLASTYCZNY „ZAWÓD STRAŻAK”-praca Strażaka oczami najmłodszych.

Konkurs organizowany jest w ramach szkolnego projektu: „ Bezpieczna szkoła , bezpieczny uczeń +” i skierowany jest do uczniów klas I-III Sportowej Szkoły Podstawowej w Supraślu

Celem konkursu jest gromadzenie wiedzy na temat pracy strażaka, wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych, rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej wśród dzieci w wieku szkolnym.

Zasady konkursu:

dowolna technika wykonania pracy

format pracy A 4

prace należy podpisać: Imię, Nazwisko, wiek, klasa

termin składania prac do 9 grudnia 2015 u organizatorów konkursu: Anny Puławskiej i Pauliny Średnickiej

Kryteria oceny:

zgodność z tematem

różnorodność stosowanych technik plastycznych

oryginalność/pomysłowość

estetyka wykonanej pracy

Nagrody i wyróżnienia przyzna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobiście. Wszystkie prace wyeksponowane zostaną w Galerii Twórczości Dzieci (korytarz klas I-III).

Prace przechodzą na własność organizatora konkursu i zostaną przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Supraślu.

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (73)
  • 2018 (217)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)