Kwalifikacje do klasy sportowej

Dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego ZSS w Supraślu zapraszają 14 kwietnia 2015 r. na sprawdzian sprawnościowy, kwalifikacyjny do klasy IV Sportowej Szkoły Podstawowej oraz do klasy I Sportowego Gimnazjum w Supraślu.

1. Termin przeprowadzenia sprawdzianu sprawnościowego, kwalifikacyjnego do klas sportowych ZSS ustalono na dzień 14 kwietnia 2015 r. (wtorek) dla klas III, na godzinę 9 – tą, a dla klas VI na godzinę 11 – tą.

2. Odpowiedzialnymi nauczycielami za przeprowadzenie naboru do klasy IV szkoły podstawowej Pan mgr Stanisław Roczniak i Pan Piotr Żynel. Odpowiedzialnymi nauczycielami za przeprowadzenie sprawdzianu do klasy I gimnazjum są: Pan mgr Wojciech Kulikowski i Pan mgr Cezary Wojna.

3. Wychowawca lub opiekun (rodzic) klas III, VI dostarczą dyrekcji ZSS z Supraśla do12 kwietnia br. listę uczniów biorących udział w sprawdzianie.

4. Sprawdzian zostanie przeprowadzony na hali oraz stadionie MKS „Supraślanka”. Zbiórka uczniów wraz ze swoimi wychowawcami (opiekunami) na hali sportowej.

5. Podstawą naboru do IV klasy SSP jest wzięcie udziału w sprawdzianie sportowym, który obejmuje następujące konkurencje sportowe:

 • bieg zwinnościowy (odległość 10m)
 • bieg na postawienie stopy (odległość 30m)
 • skłon w przód dosiężny
 • skłony w przód w leżeniu ( w czasie 30 sek.)
 • rzut piłką lekarską w przód znad głowy (1 kg)
 • skok w dal z miejsca
 • zwis na drążku
 • bieg na dystansie 500m

Uczeń wykonuje wszystkie próby testu sprawności ogólnej a wynik stanowi sumę punktów uzyskanych z w/w konkurencji.

6. Podstawą naboru do I klasy Gimnazjum jest wzięcie udziału w sprawdzianie sportowym, który obejmuje następujące konkurencje sportowe:

 • bieg zwinnościowy (odległość 10m)
 • skłon w przód dosiężny
 • skłony w przód w leżeniu ( w czasie 30 sek.)
 • rzut piłką lekarską w przód znad głowy (3 kg)
 • rzut piłką lekarską w przód znad głowy (3 kg)
 • skok w dal z miejsca
 • zwis na drążku
 • bieg na dystansie 60 m
 • bieg na dystansie 600 m

Uczeń wykonuje wszystkie próby testu sprawności ogólnej, a wynik stanowi sumę punktów uzyskanych z w/w konkurencji.

7. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy IV sportowej w Sportowej Szkole Podstawowej i do klasy I w Gimnazjum Sportowym w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu, Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną, w skład której wchodzą w/w nauczyciele wychowania fizycznego.

8. Po zakończonym teście i dokonaniu obliczeń Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna składa Dyrektorowi ZSS protokół z przeprowadzonego egzaminu oraz formularze zgłoszeniowe uczniów zakwalifikowanych do klas sportowych, maksymalnie w ciągu 7 dni od przeprowadzonego sprawdzianu.

9. Ostateczną listę zakwalifikowanych uczniów do klas sportowych z wyrażeniem zgody przez rodziców, zaświadczeniem lekarskim nauczyciele odpowiedzialni przedstawią dyrekcji szkoły do 22 kwietnia 2015r.

Jest możliwość zorganizowania dowozu dzieci z Ogrodniczek na w/w sprawdzian ( po wcześniejszym zgłoszeniu Dyrekcji ZSS w Supraślu).

Ze sportowym pozdrowieniem
Dyrekcja ZSS w Supraślu

 
logo.png
Kronika
 • 2019 (73)
 • 2018 (217)
 • 2017 (252)
 • 2016 (233)
 • 2015 (200)
 • 2014 (194)