Głosowanie na Budżet Obywatelski 2019

http://www.suprasl.pl/images/BUDZET_OBYWATELSKI_2019_GLOSOWANIE.jpgOd 5 do 19 listopada br. mieszkańcy gminy Supraśl mogą oddać głos na zadania, które wg. nich powinny zostać zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Supraśl na 2019 rok. Wśród zadań jest również zadanie dotyczące budowy parkingu przy szkole dla 60 rowerów, wraz z utwardzeniem miejsca przeznaczonego na ten cel, oświetlenie parkingu dla rowerów, montaż monitoringu wizyjnego, ławek, koszy na śmieci oraz zasadzenie zieleni przy parkingu. Dlatego zapraszamy wszystkie osoby zaprzyjaźnione z naszą szkołą (i nie tylko) do głosowania na Wniosek nr 3 - Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu przyjazna rowerzystom (97.200 zł).

Na kartach do głosowania wybrać można maksymalnie 3 zadania. Karty i urny do głosowania umieszczone są również u nas w Sportowej Szkole Podstawowej w Supraślu - od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-14:00.

Karty które wpłyną po 19.11.2018r. oraz wypełnione nieczytelnie i z nieczytelnym podpisem głosującego nie będą brane pod uwagę przy liczeniu głosów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.suprasl.pl w zakładce Budżet Obywatelski Gminy Supraśl na 2019r. oraz w Urzędzie Miejskim w Supraślu nr. tel. 85 7132 735.

Informacja i karta do głosowania do pobrania: karta do głosowania.

Za wybór zadania nr 3 wszystkim głosującym DZIĘKUJEMY!

 
logo.png
Facebook
Kronika
  • 2018 (194)
  • 2017 (249)
  • 2016 (233)
  • 2015 (199)
  • 2014 (193)
  • 2013 (131)