KLUB MŁODYCH ODKRYWCÓW

Dnia 30.09.2017 odbyły się pierwsze zajęcia dla klasy IV, które mają odbywać się cyklicznie raz w miesiącu w ramach zajęć dodatkowych.

Zajęcia mają na celu opanowanie umiejętności prowadzenia eksperymentów, zadawania pytań i wyciągania wniosków ma także szerszy wymiar integracji klasy. Dostarczają umiejętności uniwersalnych i ważnych w życiu społecznym. Kształtują w klubowiczach między innymi umiejętność pracy w grupie, rozwiązywania problemów, optymalnego zużywania materiałów i wykorzystania czasu, swobodę posługiwania się narzędziami, zdolność przyjmowania i wykorzystywania informacji oraz budowanie poczucia własnej wartości. Odkrywcy podchodzą do stojących przed nimi wyzwań z odwagą i determinacją. Na zajęciach kształtuje się postawy uczniów uważne i dociekliwe w stosunku do obiektów, przemian, z jakimi stykają się w swoim otoczeniu. Wzbudza się motywację do poznawania wiedzy chemicznej poprzez ukazanie jej użyteczności w życiu codziennym. Umożliwia uczniom poznawanie siebie, a także kierowanie rozwojem własnej osobowości, kształtowanie postaw społecznych.

Efekty naszych prac na zajęciach przedstawiamy na zamieszczonych poniżej zdjęciach. Dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne zajęcia.

Prowadzący: pedagog Dorota Rusiłowicz i nauczyciel chemii i wychowania do życia w rodzinie Urszula Głowacka

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)