Harmonogram zajęć sportowych na basenie grupa 1-2,5-6 KWIECIEN 2015

Harmonogram zajęć sportowych na basenie w ramach projektu Gimnazjum z klasą  KWIECIEŃ 2015

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z  harmonogramem zajęć sportowych na basenie w ramach projektu Gimnazjum w miesiącu kwiecień 2015. Zajęcia na basenie realizowane są w Zespole Szkół nr 6 w Białymstoku.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA BASENIE


realizowanych w ramach projektu „Gimnazjum z klasą”
nr WND-POKL.09.01.02-20-816/13 finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

 

Basen- Grupa 1, 2

Stanisław Roczniak

Kwiecień 2015

Zajęcia

Data

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Styczeń 2015

XXVIII zajęcia

07.04.2015r.

wtorek

16:45-18:15

2

Razem

2

Basen- Grupa 5,6

Wojciech Kulikowski

Kwiecień 2015

Zajęcia

Data

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Styczeń 2015

XXVII zajęcia

02.04.2015r.

czwartek

18:20-19:50

2

XXVIII zajęcia

09.04.2015r.

czwartek

18:20-19:50

2

Razem

4

 

 

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)