Harmonogram zajęć informatycznych styczeń-marzec 2015

Harmonogram zajęć informatycznych w ramach projektu Gimnazjum z klasą  styczeń-marzec 2015

Szanowni Państwo,

informujemy ,iż zajęcia informatyczne w ramach projektu Gimnazjum z klasą rozpoczną się 14 stycznia 2015r. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć oraz aktualnymi listami uczestników.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH


realizowanych w ramach projektu „Gimnazjum z klasą”
nr WND-POKL.09.01.02-20-816/13 finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

 

Styczeń-Marzec 2015

Zajęcia

Data

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Styczeń 2015

VIII zajęcia

14.01.2015r.

środa

16:10-16:55

1

IX zajęcia

21.01.2015r.

środa

16:10-16:55

1

Luty 2015

X zajęcia

11.02.2015r.

środa

16:10-16:55

1

XI zajęcia

18.02.2015r.

środa

16:10-16:55

1

XII zajęcia

25.02.2015r.

środa

16:10-16:55

1

Marzec 2015

XIII zajęcia

04.03.2015r.

środa

16:10-16:55

1

XIV zajęcia

11.03.2015r.

środa

16:10-16:55

1

XV zajęcia

18.03.2015r.

środa

16:10-16:55

1

XVI zajęcia

25.03.2015r.

środa

16:10-16:55

1

Razem

10

 

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (37)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)