Harmonogram zajęć sportowych na basenie listopad-grudzień 2014

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA BASENIA


realizowanych w ramach projektu „Gimnazjum z klasą”
nr WND-POKL.09.01.02-20-816/13 finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

Basen- Grupa 1, 2

Stanisław Roczniak

Listopad, Grudzień 2014

Zajęcia

Data

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Listopad 2014

VI zajęcia

18.11.2014r.

wtorek

16:45-18:15

2

VII zajęcia

21.11.2014r.

piątek

19:05-20:25

2

VIII zajęcia

25.11.2014r.

wtorek

16:45-18:15

2

Grudzień 2014

IX zajęcia

02.12.2014r.

wtorek

16:45-18:15

2

X zajęcia

18.12.2014r.

czwartek

16:45-18:15

2

Razem

10

Basen- Grupa 3,4

Cezary Wojna

Listopad, Grudzień 2014

Zajęcia

Data

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Listopad 2014

VI zajęcia

12.11.2014r.

środa

18:20-19:50

2

VII zajęcia

19.11.2014r.

środa

18:20-19:50

2

VIII zajęcia

26.11.2014r.

środa

18:20-19:50

2

Grudzień 2014

IX zajęcia

03.12.2014r.

środa

18:20-19:50

2

X zajęcia

09.12.2014r.

wtorek

16:45-18:15

2

XI zajęcia

10.12.2014r.

środa

18:20-19:50

2

XII zajęcia

11.12.2014r.

czwartek

18:20-19:50

2

XIII zajęcia

16.12.2014r.

wtorek

16:45-18:15

2

XIV zajęcia

17.12.2014r.

środa

18:20-19:50

2

Razem

18

Basen- Grupa 5,6

Wojciech Kulikowski

Listopad, Grudzień 2014

Zajęcia

Data

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Listopad 2014

VI zajęcia

06.11.2014r.

czwartek

18:20-19:50

2

VII zajęcia

13.11.2014r.

czwartek

18:20-19:50

2

VIII zajęcia

20.11.2014r.

czwartek

18:20-19:50

2

IX zajęcia

27.11.2014r.

czwartek

18:20-19:50

2

Grudzień 2014

X zajęcia

04.12.2014r.

czwartek

18:20-19:50

2

XI zajęcia

18.12.2014r.

czwartek

18:20-19:50

2

Razem

12

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)