Harmonogram zajęć sportowych na basenie październik 2014

  • Harmonogram zajęć sportowych na basenie w ramach projektu Gimnazjum z klasą 2014/2015

Szanowni Państwo,

informujemy ,iż zajęcia  sportowe na basenie w ramach projektu Gimnazjum z klasą w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczną się 1 października 2014r. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć oraz aktualnymi listami uczestników poszczególnych grup.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA BASENIE


realizowanych w ramach projektu „Gimnazjum z klasą”
nr WND-POKL.09.01.02-20-816/13 finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

 

Basen- Grupa 1, 2

Stanisław Roczniak

Październik 2014

Zajęcia

Data

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Październik 2014

I zajęcia

01.10.2014

wtorek

16:45-18:15

2

II zajęcia

07.10.2014

wtorek

16:45-18:15

2

III zajęcia

14.07.2014

wtorek

16:45-18:15

2

IV zajęcia

21.10.2014

wtorek

16:45-18:15

2

V zajęcia

28.10.2014

wtorek

16:45-18:15

2

Razem

10

 

Basen- Grupa 3,4

Cezary Wojna

Październik 2014

Zajęcia

Data

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Październik 2014

I zajęcia

01.10.2014

środa

18:20-19:50

2

II zajęcia

08.10.2014

środa

18:20-19:50

2

III zajęcia

15.07.2014

środa

18:20-19:50

2

IV zajęcia

22.10.2014

środa

18:20-19:50

2

V zajęcia

29.10.2014

środa

18:20-19:50

2

Razem

10

 

Basen- Grupa 5,6

Wojciech Kulikowski

Październik 2014

Zajęcia

Data

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Październik 2014

I zajęcia

02.10.2014

czwartek

18:20-19:50

2

II zajęcia

09.10.2014

czwartek

18:20-19:50

2

III zajęcia

16.07.2014

czwartek

18:20-19:50

2

IV zajęcia

23.10.2014

czwartek

18:20-19:50

2

V zajęcia

30.10.2014

czwartek

18:20-19:50

2

Razem

10

 

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)