Harmonogram zajęć informatycznych październik-grudzień 2014

  • Harmonogram zajęć informatycznych w ramach projektu Gimnazjum z klasą 2014/2015

Szanowni Państwo,

informujemy ,iż zajęcia  informatyczne w ramach projektu Gimnazjum z klasą w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczną się 15 października 2014r. Prosimy o zapoznanie się z planem zajęć oraz aktualnymi listami uczestników.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH


realizowanych w ramach projektu „Gimnazjum z klasą”
nr WND-POKL.09.01.02-20-816/13 finansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych.

 

Październik, Listopad 2014

Zajęcia

Data

Dzień

Godzina

Liczba godzin

Październik 2014

I zajęcia

15.10.2014r.

środa

16:10-16:55

1

II zajęcia

22.10.2014r.

środa

16:10-16:55

1

III zajęcia

29.10.2014r.

środa

16:10-16:55

1

Listopad 2014

IV zajęcia

05.11.2014r.

środa

16:10-16:55

1

V zajęcia

12.11.2014r.

środa

16:10-16:55

1

VI zajęcia

19.11.2014r.

środa

16:10-16:55

1

VII zajęcia

26.11.2014r.

środa

16:10-16:55

1

Razem

7

 

 

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (37)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)