Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 zakończona

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2014/2015    ZAKOŃCZONA

 

Szanowni Państwo informujemy iż zakończyliśmy rekrutację uczestników/ek projektu Gimnazjum z klasą.

 

Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 1. Kierownik projektu -Joanna Misiuk
 2. Asystent projektu– Magdalena Łaniewska
 3. Specjalista ds. finansowych- Magdalena Wirkowska

przygotowała listy dzieci zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia w ramach  projektu „Gimnazjum z klasa””, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie numer UDA-POKL.09.01.02-20-816/13-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015.  Opracowując listy uczestników wzięto pod uwagę następujące kryteria oceny:

 • opinię wychowawcy, nauczyciela przedmiotowego
 • dzieci z rodzin gorzej sytuowanych finansowo i rodzin wielodzietnych
 • uczniowie zdolni
 • kolejność zgłoszeń uczestników.
Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „gimnazjum z klasa” rok szkolny 2013/2014

znajduję się na tablicy ogłoszeń przy Biurze projektu.

 
logo.png
Kronika
 • 2019 (41)
 • 2018 (218)
 • 2017 (252)
 • 2016 (233)
 • 2015 (200)
 • 2014 (194)