Prezentacje projektów gimnazjalnych

0122 i 24 maja 2017 r. młodzież gimnazjalna dokonała prezentacji projektów. Gośćmi wydarzeń byli najmłodsi uczniowie klas II i i III SP wraz z nauczycielami, dyrekcja szkoły i pracownicy działu promocji Urzędu Miejskiego w Supraślu. Projekty pojawiły się jako dekoracje na szkolnym, górnym korytarzu. Pierwszy z nich to: Szlak Dębów Supraskich. Przedstawia mapę Supraśla z dokładnym umiejscowieniem drzew, fotografię każdego obiektu i przypisanym patronem. Dodatkowo zamieszczono opis szlaku i tabliczki informacyjne pięciu dębów. Wybrano okazy drzew znajdujące się na terenie szkoły, oraz inne związane z historią szkolnej społeczności. Przy realizacji projektu wykorzystano materiały Stowarzyszenia Uroczysko. Szczególne podziękowania za pomoc przy wykonaniu dekoracji młodzież gimnazjalna kieruje pod adresem Pana Rafała Dowgierta – przedstawiciela Rady Rodziców. Projekt zrealizowały uczennice klasy III A gimnazjum: Aleksandra Augustynowicz, Magdalena Białokozowicz, Marlena Bąk, Natalia Ostasiewicz, Anna Sobolewska.02

Drugą prezentację pt: „Z kart historii szkoły...” przedstawiły uczennice: Urszula Tekień, Anna Zajkowska, Aleksandra Siemieniuk. To portrety naszych patronów wykonane w r. szk. 2014/2015 przez Oskara Wasiluk, wówczas ucznia Gimnazjum Sportowego, a obecnie Liceum Plastycznego. Dodatkowo umieszczono w kalendarium najważniejsze daty i wydarzenia z blisko 100 letniej historii naszej placówki. Również szkolne pieczęcie i fotografie dotychczasowych szkolnych budynków. Zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców do zapoznania się w/w projektami i wykorzystania informacji do promocji naszej małej ojczyzny.

SZLAK SUPRASKICH D¦śB ôW orygina é

03

Opiekun projektów: Marek Tołoczko

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (37)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)