Zimowisko w ZSS

Podczas ferii w Zespole Szkół Sportowych w Supraślu zostało zorganizowane zimowisko pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”, w którym wzięło udział 45 dzieci z różnych środowisk.

Celem zorganizowania zimowiska było zapewnienie dzieciom aktywnego i twórczego spędzenia wolnego czasu podczas ferii, kształtowanie postaw prozdrowotnych, zgodnych z naturą i bez nałogów.

Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Program zimowiska opierał się na organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na powietrzu, sali gimnastycznej, zajęć warsztatowych oraz zabaw uczących współpracy i współzawodnictwa. Dzieci brały udział w zajęciach promujących zdrowy styl życia. Oglądały film pt. „Mamo tato nie pij”. Odbyły się pogadanki na temat szkodliwości picia alkoholu i zażywania różnych używek. Wykonały prace plastyczne „Bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw zimowych”, prace o tematyce profilaktycznej „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Szlifowały swoje umiejętności z origami składając serca z papieru. Rozwijały swoje zdolności wykonując instrumenty muzyczne i występując w roli swoich ulubionych wykonawców muzycznych. Były spacery po lesie, gra w „Podchody” oraz lepienie bałwana.

Podczas wypoczynku dzieci odwiedzili policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, którzy rozmawiali o bezpiecznych feriach.

Wielką frajdą były wyjazdy na basen do ZS nr 6 w Białymstoku, gdzie dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności pływackie oraz wyjazd do kina Helios na film „Pingwiny z Madagaskaru”.

Uwieńczeniem każdego dnia były pyszne obiady z domowej kuchni w restauracji „Łukaszówka”.

Renata Kryńska
Joanna Bobryk

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (73)
  • 2018 (217)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)