Warsztaty antydyskryminacyjne: „Różnorodność – podaj dalej!”

27 października 2016 roku w czytelni biblioteki publicznej odbyły się warsztaty antydyskryminacyjne prowadzone przez p. Dorotę Rusiłowicz i p. Barbarę Moniuszko, na które zaproszona została klasa Ib gimnazjum. Głównym celem warsztatów było uświadomienie uczniom, że wszyscy ludzie mimo różnic są wyjątkowi i zasługują na szacunek i równe prawa.

Uczniowie poznali definicję, rodzaje i przesłanki dyskryminacji oraz grupy ludzi dyskryminowanych lub narażonych na dyskryminację, mieli również możliwość obejrzenia filmu mówiącego o przejawach dyskryminacji w naszym województwie.

Ważnym elementem warsztatów było ćwiczenie aktywizujące uczniów, które polegało na wejściu w rolę osoby narażonej na dyskryminację i doświadczeniu ograniczeń i barier, jakich na co dzień doświadczają osoby innej rasy, wyznania, narodowości, kobiety, osoby starsze oraz osoby o niższym stopniu sprawności.

Barbara Moniuszko

Dorota Rusiłowicz

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)