Język angielski z Youngster’em

youngster_logoUczniowie klas 3 Gimnazjum biorą udział w zajęciach z języka angielskiego w ramach programu Youngster. Jest to ogólnopolski program wspierania nauki języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich, realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Wydawnictwem Macmillan. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w dostępie do szkół ponadgimnazjalnych w miastach poprzez stworzenie wszystkim chętnym uczniom możliwości uczestniczenia w dodatkowych, dobrowolnych zajęciach polepszających znajomość języka angielskiego.

Jolanta Kulikowska

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (37)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)