Warsztaty antydyskryminacyjne “Różnorodność–Podaj dalej!”

roznorodnosc2012W województwie podlaskim ruszyły właśnie warsztaty antydyskryminacyjne "Różnorodność - podaj dalej!" organizowane przez białostockie Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12. Od 2012 roku wzięło w nich udział w sumie ok. 4,5 tysiąca uczniów, w tym również uczniowie naszego gimnazjum. 19 listopada w warsztatach wzięli udział uczniowie klasy IAG i IBG wraz z wychowawczyniami. Podczas spotkań w grupach poruszana była między innymi tematyka stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, mająca na celu pomoc młodym ludziom w poznaniu i zrozumieniu mniejszości. Wszystko oczywiście w przystępnej i ciekawej formie warsztatowej z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Program "Różnorodność - podaj dalej" dofinansowano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W tym roku program otrzymał też wyróżnienie Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP za "nowatorską formę działań na rzecz dobra wspólnego".

Monika Trzeszczkowska

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)