Światowy Tydzień Mózgu

W tym roku w naszej szkole po raz pierwszy zorganizowaliśmy Światowy Tydzień Mózgu. Akcje i działania trwały przez kilka tygodni, ale jestem przekonana, że świadomość znaczenia mózgu w procesie uczenia się została rozpoczęta i będzie rozwijana. Celem było też zwrócenie uwagi na rolę mózgu we wszystkich aspektach życia człowieka. Prawie wszystkie klasy przygotowały jakieś zadania, a z pewnością wszyscy uczniowie wzięli udział w warsztatach i turniejach. W ramach „rozruszania” szarych komórek przeprowadzono:

1. Turniej matematyczny przygotowany przez klasę VII b klasom VI

2. Omnibus z języka angielskiego przygotowany przez klasę IV b innym klasom IV

3. Omnibus „wiem wszystko” dla chętnych uczniów ze wszystkich klas

4. Na zajęciach z techniki uczniowie wykonywali modele mózgu z masy solnej (które opisali na zajęciach przyrody) ; na informatyce przygotowali plakaty oraz  prezentacje multimedialne

5. Kinezjologia na przerwach klasy V a i V b oraz przygotowanie koszulek z „mózgowymi” aplikacjami

6. „Katedra wychowania fizycznego” przygotowała plakaty i zajęcia o znaczeniu aktywności fizycznej w funkcjonowaniu mózgu

7. W ramach współpracy z wyższymi uczelniami oraz rodzicami zaprosiliśmy naszego absolwenta, obecnie nauczyciela akademickiego p. Jacka Żmojdę, na prelekcję i pokazy doświadczeń

8. Możliwości mojego mózgu – gra dydaktyczna na zajęciach przyrody

9. Zadania na ćwiczenia mózgu na zajęciach Klubu Młodych Odkrywców

10. Godziny wychowawcze, podczas których dyskutowano i wykonano plakaty tematyczne

Dorota Rusiłowicz – pomysłodawca i koordynator projektu

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (53)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)