W integracji siła…

Tuż przed wielkanocną przerwą świąteczną odbyły się w naszej szkole zajęcia warsztatowe uczniów klasy IIIc oraz IVc, pod kierunkiem p. Joanny B. oraz p. Renaty B. Celem głównym powyższych zajęć było: kształtowanie pozytywnych stosunków koleżeńskich, wypracowanie atmosfery życzliwości oraz pełna integracja zespołów. Cieszy fakt, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, doskonale przygotowali warsztat pracy i wykazali się niezwykłą pomysłowością. Przy niewielkim wysiłku ze strony nauczycieli dotyczącym tworzenia sytuacji aktywizujących i integrujących uczniów, nasi uczniowie świetnie radzili sobie z umiejętnością komunikowania się, uczyli się współpracy i współdziałania co umożliwiło budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych. W myśl powiedzenia: czym skorupka za młodu nasiąknie… planujemy już kolejne spotkania.

RB

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (41)
  • 2018 (218)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (200)
  • 2014 (194)